Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Säkerhetsrisker på skolområde: Makthavarna vill sätta upp ett staket – ny detaljplan krävs

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

Med hänvisning till säkerhetsrisker och ett ökat antal parkerade fordon föreslår bildningsnämndens politiker att kommunstyrelsen ska ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att mejsla fram en ny detaljplan för Vallhallaskolan i Oskarshamn.

Bildningsnämnden lägger 150 000 kronor på detaljplanearbetet – och det hela finansieras via nämndens budget för oförutsedda kostnader.

”Vallhallaskolan, en F–9-skola med över 650 elever, är belägen i Oskarshamns stadspark. Skolans placering är omtyckt och utgör en trevlig del av miljön. Parkområdet och skolgården smälter samman utan tydliga gränser. Det finns dock några problem kring skolans utemiljö som är svåra att åtgärda utifrån befintlig detaljplan. Dels har det att göra med att det finns identifierade risker kring utemiljön i och i anslutning till skolgården, dels med det ökade antalet fordon som parkerar vid skolan”, skriver kommunen i beslutsunderlaget.

”Vi vill att lite mer av stadsparken planeras för att vara skolområde”

Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun

– Den befintliga detaljplanen går väldigt nära inpå skolområdet. Det finns inte så mycket skolgård – skolan nyttjar en del av det som är stadspark. Om vi vill sätta upp ett staket för lågstadiet och framför allt förskoleklass, som är i paviljongen närmast ankdammen, så måste staketet gå i linje med huset, ungefär. Och då försvinner mycket av området som barnen är på – men vi känner att vi skulle vilja ha upp någon form av avgränsning gentemot ankdammen, framför allt. I dagsläget kan vi inte sätta upp ett staket om vi ska följa gränsen som finns i dag, för då försvinner möjligheten att leka – och man måste kunna leka när man är ute på rast. Den typen av frågor vill vi att man hanterar i en detaljplan. Vi vill att lite mer av stadsparken planeras för att vara skolområde, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) på en pressträff på onsdagen.

”En fråga som elevrådet har lyft”

– Och i samband med att matsalen byggdes om, så togs vissa parkeringar i anspråk, Det gjorde att man anlade nya parkeringar längs med Alphyddevägen, mittemot stadsparkens fritidsgård, och den parkeringen ligger kvar – på tillfälligt lov. Vi ser ett fortsatt behov av att ha kvar parkeringen, med tanke på att vi har mer personal och även utifrån den rådande trenden med ungdomar som har A-traktorer. Det är en fråga som elevrådet på Vallhallaskolan har lyft ett par gånger. Vi vill alltså möjliggöra för en skolparkering i området, tillägger han.

– Frågan går nu vidare till kommunstyrelsen, där vi hoppas att man ska ge ett uppdrag, säger Anton Sejnehed, som berättar att Lisbeth Lindberg (L) yrkade bifall till detaljplaneprocessen när nämnden tog sitt beslut.

Anton Sejnehed (S), bildningsnämndens ordförande i Oskarshamns kommun, står och pratar utanför en skola
Anton Sejnehed (S), bildningsnämndens ordförande i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

I beslutsunderlaget konstaterar kommunen att man tidigare stängslade in fågeldammen, men att göra det igen ”vore tråkigt då miljön är iordningsställd för att allmänheten ska kunna sitta vid sidan av dammen”, skriver man.

Genrebild: Freepik (överst)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS