SD i Oskarshamns kommun prioriterar trygghet, omsorg och skola

2020-05-15 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Trygghet.

Och välmående.

Det är Sverigedemokraternas ledord i förslaget till kommunal driftbudget 2021 och verksamhetsplan för 2022 och 2023.

I sitt fyrtiosidiga förslag konstaterar Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun att det ekonomiska läget är osäkert, på grund av covid-19-pandemin och det rådande omvärldsläget.

 Partiet presenterar femtio yrkanden för att utveckla kommunen i rätt riktning.

– I arbetet med vår budget har vi prioriterat den kommunala kärnverksamheten: trygghet, omsorg och skola. Vi ser att det finns resurser att frigöra genom att effektivisera ledningsorganisationerna inom flera förvaltningar samt genom att reformera modersmålsundervisningen i likhet med vad andra kommuner har gjort, säger Michael Erlandsson, som är gruppledare för partiet i fullmäktige.

Sverigedemokraterna har flera åtgärdsförslag med syftet att stärka tryggheten – bland annat incidentrapporter från kommunens skolor, fler poliser och väktare samt kameraövervakning på utvalda platser.

”Helt oacceptabelt”

”Prognosen för 2021 är ett beräknat underskott på cirka 9 miljoner kronor i kommunens verksamheter och för kommande år är prognosen mellan 26 och 29 miljoner kronor. I Sverigedemokraternas förslag frigörs potentiellt 5,5 miljoner kronor för satsningar på äldreomsorg och skola. Ytterligare en fråga som partiet belyser i budgeten är bristen på skyddsmaterial inom de kommunala verksamheterna”, skriver Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande.

– Med vår politik skapar vi möjlighet till att förstärka äldreomsorgen samt barnomsorg och skola” säger Leif Axelsson (SD), ledamot i socialnämnden.

– När det gäller bristen på skyddsmaterial så är detta helt oacceptabelt och politiken måste verka framåtsyftande samtidigt som vi löser de praktiska problemen här och nu, betonar han.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Michael Erlandsson (SD). FOTO: PETER A ROSÉN
Leif Axelsson (SD). FOTO: PETER A ROSÉN