Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

SD, KD, Centern och Kustlandspartiet säger nej till återinförandet av p-avgifter i Oskarshamn

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

OSKARSHAMN

En majoritet av kommunstyrelsepolitikerna i Oskarshamn tog på tisdagen ett beslut om att återinföra parkeringsavgifterna i stadens centrum från och med den 1 juli i år.

Leif Axelsson (SD), Ingemar Lennartsson (KD) och Magnus Larsson (C) yrkade på avslag på förslaget.

Ersättaren Mathias Karlsson, Kustlandspartiet, lämnade in en protokollsanteckning om att han instämmer i yrkandena om avslag (i och med att han är ersättare kan han inte yrka på avslag – han lämnade därför in en protokollsanteckning för att markera sin ståndpunkt).

Tidigare har även Liberalerna varit tydliga med att de inte vill återinföra parkeringsavgifterna.

Votering

Oppositionen begärde votering i ärendet – och där vann ja-sidan med 9–6.

Ärendet avgörs slutgiltigt i kommunfullmäktigeförsamlingen den 8 maj.

I förslaget som klubbades igenom i kommunstyrelsen finns ett periodkort som ska kosta 300 kronor per månad.

Och ett halvår efter genomförandet av parkeringsavgifter ska kommunstyrelsen utvärdera det hela och, vid behov, ta beslut om förändringar i parkeringsavgiftsupplägget.

Tekniska kontoret ska genomföra utvärderingen och återrapportera till kommunstyrelsens politiker.

Det var den 1 juli 2017 som avgiftsfri parkering infördes i Oskarshamn, efter ett beslut i fullmäktige den 8 maj samma år.

I dag är alla parkeringsplatser i centrum (förutom kvarteret Bocken bredvid Forum och 17 platser på Kyrkogårdsgatan) reglerade med parkeringsskiva med maximal parkeringstid på två respektive fyra rimmar.

Tekniska kontoret har föreslagit att de parkeringsplatser som i dag regleras med parkeringsskiva i centrum i stället ska regleras med parkeringsavgifter.

”I förslaget har även tillskapats fyra ytor för gratis korttidsparkering (30 minuter) för att kunna göra kortare ärenden i centrum, dessa ytor är fördelade runt centrum”, står det i beslutsunderlaget.

“Undviker långa avstånd”

”Alla parkeringsplatser som är reglerade med två timmar respektive fyra timmar kommer att ha samma zonkod för respektive tidsområde. Detta undviker långa avstånd från en specifik parkeringsplats till en parkeringsautomat. Samtliga parkeringsautomater kommer tillämpa kortbetalning och biljettlöst system. Det innebär att vid betalning i en parkeringsautomat anges bilens registreringsnummer och föraren behöver därmed inte lägga någon pappersbiljett i bilens framruta. Det kommer även att finnas informationsskyltar där man hänvisar till mobilapplikation samt sms-betalning för att underlätta betalning av parkeringsavgifter. På Båtgatan är det sammanlagt 9 markerade parkeringsplatser. Där vill tekniska kontoret testa en parkeringsautomatfri parkering, där endast periodkort och mobilapplikation samt sms-betalning är tillåtna. Övriga parkeringar runt centrum kommer inte förändras. Exempelvis arenaparkeringen, parkeringen vid resecentrum samt parkeringen vid norra kajen kommer behålla samma förutsättningar som i dag, enligt förslaget. Detta kan underlätta för exempelvis personer som jobbar i centrum”, står det i beslutsunderlaget.

Fullmäktige tog i december ett beslut om följande taxor:

  • Maximal parkeringstid 2 timmar – 10 kronor per timme.
  • Maximal parkeringstid 5 timmar – 5 kronor per timme.
  • Maximal parkeringstid mer än 5 timmar – 5 kronor per timme.

Periodkorten, som ska kosta 300 kronor per månad, används på centrala parkeringar med en maximal parkeringstid på fyra timmar.

Sedan tidigare finns det även månadskort, som kostar 200 kronor per månad.

Månadskortet avser enbart parkeringar med en maximal parkeringstid på 24 timmar.

“Vedertagen betalningsmetod”

”Flera skrivelser samt namninsamlingar med upprop har inkommit till Oskarshamns kommun, från Handel Oskarshamn, Fastighetsägarnätverket och SPF Seniorerna. I skrivelserna uttrycks en oro bland annat för den nya tekniken samt att besökare/kunder i centrum befaras minska med denna förändring”, står det i beslutsunderlaget.

”Gällande ny teknik så går det betala med kort i samtliga automater, vilket är en vanligt förekommande och vedertagen betalningsmetod i dag. Parkeringsvakterna kommer också vara behjälpliga i att informera och hjälpa till för att underlätta vid betalning”, står det i tjänsteutlåtandet.

”Förvaltningen har försökt tillgodose önskemålen genom att behålla ett antal fria platser, jämnt fördelade runt centrum, utan avgift för kortare besök i centrum.”

Vidare föreslår man, efter dialog med näringsidkare i centrum, att parkeringarna på fastigheterna Iris 1,3 och 4 (systembolagsparkeringen och parkeringen utanför Coop Flanaden) fortsättningsvis ska vara avgiftsfria under en timma åt gången mellan klockan 8 och 19 på vardagar och mellan klockan 8 och 15 på lördagar.

“Positivt”

”Dessa parkeringar kommer inte kräva p-skiva utan kommer att övervakas med hjälp av kommunens parkeringsvakter”, står det i tjänsteutlåtandet.

Under rubriken ”konsekvenser för barn och unga” skriver man att barn och unga inte kan färdas med bil på egen hand och att frågan om parkeringsavgifter därför inte får några direkta konsekvenser för dem.

”Att exempelvis parkeringen vid arenan behålls avgiftsfri kan dock ses som positivt då det är många barn och unga som besöker området för fritidsaktiviteter”, konstaterar man.

Foto: Oskarshamns kommun

Montage: Oskarshamns-Nytt

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS