Självmord i Kalmar län ledde till lex Maria-anmälan

2020-04-29 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

”Fallet gäller en man i 60-årsåldern som diagnostiserades med vanföreställningssyndrom för tre år sedan. Innan dess hade han ingen kontakt med psykiatrin”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Vårdskadan består i avsaknad av kontinuitet både vad gäller läkarkontakt och behandling, som skapat otrygghet i omhändertagande av patienten. Patienten tog sitt liv, vilket i sig dock inte bedöms vara en direkt konsekvens av den givna vården. Den utgör snarare en bidragande riskfaktor.”

FOTO: REGION KALMAR LÄN