Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Sjukfrånvaron minskar i regionen

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

Den totala sjukfrånvaron minskar bland medarbetarna i Region Kalmar län. Det visar regionens nya hälsobokslut som presenteras för regionstyrelsens ledamöter under onsdagen.

“För första gången gör regionen ett samlat hälsobokslut för att se hur medarbetarnas hälsa utvecklas. På så sätt kan vi påvisa sambandet mellan en god hälsa och en bra arbetsmiljö. På flera områden har det skett förbättringar, vilket är glädjande”, säger Mattias Adolfson (S), regionråd och ordförande i personalutskottet.

Länsunionen (S, C och L) har beställt ett årligt hälsobokslut. Idag presenteras den första rapporten på regionstyrelsens sammanträde. Målet är att ta reda på och analysera sjukfrånvaron bland medarbetarna i Region Kalmar län.

“Regionen ska som arbetsgivare bedriva en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik. Detta uppnås genom att skapa balans mellan verksamheternas behov, resurser och de krav som ställs på medarbetarna. Hälsobokslutet ger oss möjlighet att följa upp hur arbetet går och skärpa insatserna för att nå friska och sunda arbetsplatser överallt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är oerhört viktigt”, säger Mattias Adolfson.

Hälsobokslutet visar bland annat att den totala sjukfrånvaron i Region Kalmar län har minskat.Sjukfrånvaron var under 2019 5,2 % vilket innebar en minskning från 5,3 % 2018. Kvinnors sjukfrånvaro var 5,9 % 2019 och är en minskning jämfört med 2018 (6,0 %). För männen var sjukfrånvaron 3,0 % 2019, en ökning i jämförelse med 2018 (2,8 %). I jämförelse med övriga regioner i landet så ligger Region Kalmar läns sjukfrånvaro lågt.

“Tittar man på den totala sjukfrånvaron så är kvinnor fortfarande överrepresenterade. Arbetsmiljöarbetet måste uppmärksamma detta och ha tydliga strategier för att åtgärda bristerna ur ett jämställdhetsperspektiv”, säger Mattias Adolfsson.

Hälsobokslutet visar även att antalet anmälda tillbud har minskat från 273 stycken 2018 till 229 under 2019. Dessutom har antalet arbetsskador med frånvaro också minskat, från 38 2018 till 16 2019. Andelen medarbetare som använder regionens friskvårdsbidrag har stadigt ökat de senaste åren, från 46,8 procent år 2016 till 53,2 procent 2019.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS