Skidliftarna på Hjortberget invigdes på lördagen

Skidliftarna på Hjortberget invigdes på lördagen

2022-01-15 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

På lördagen invigdes de nya liftarna på Hjortberget i Oskarshamn.

”Sedan skidklubben bildades 2009 har ett idogt utvecklingsarbete bedrivits för platsen Hjortberget, idyllen i mångas hjärtan. År 2011 genomfördes kick-off för föreningens utvecklingsprojekt och efter ytterligare två år av förberedelser och planering presenterades 2013 ett publikt prospekt ”Vision 2020” med en tydlig och visualiserad målbild för Hjortberget, under både vinter och sommar. Lördagen den 15 januari 2022 går utvecklingsprojektets två största etapper i mål genom att den nya skidliften från Toppteknik invigs”, skrev styrelsen i Hjortbergets Skidklubb i ett pressmeddelande i veckan.

”Vi vill framhålla vår oerhörda tacksamhet till de lokala företag och privatpersoner som har bidragit genom att köpa liftmetrar”

STYRELSEN I HJORTBERGETS SKIDKLUBB

”Sedan tidigare har projektet byggt upp grundsystem för snötillverkning inkluderat legala tillstånd, rörsystem, pumpar, elkraft, snökanoner och en modern pistmaskin med mera. Båda projektetapperna har varit lika arbetskrävande för föreningens ideella krafter, men för den nya liften krävdes betydligt mycket mer pengar. Därför samlade föreningen in pengar under många år enligt principen ”många bäckar små”. Vi vill idag framhålla vår oerhörda tacksamhet till de lokala företag och privatpersoner som har bidragit genom att köpa liftmetrar.”

”Satsningen hade dock inte lyckats om det inte också vore för de stora ekonomiska bidrag och övrig support som erhållits från Oskarshamns kommun när det känts som tyngst”

”Satsningen hade dock inte lyckats om det inte också vore för de stora ekonomiska bidrag och övrig support som erhållits från Oskarshamns kommun när det känts som tyngst. Det är med stor glädje som vi nu ser att alla de stora pusselbitarna i utvecklings[1]projektet har gått i mål efter nära 12 års arbete. Arbetet har hela tiden haft en ideell prägel men med en ordnad och ihärdig projektledning och målmedveten styrelse. Verksamheten i Hjortberget har fått kostnadseffektiva lösningar tack vare alla ideella insatser som gjort att varje satsad krona blivit dubbelt värd. Vision 2020 för Hjortberget kommer att fortsätta för att på sikt ge besökare i Hjortberget en ännu bättre upplevelse. De nya initiativ som planeras i närtid är och öka kapaciteten för att tillverka snö och förenkla arbetssätten för de ideella resurserna”, skrev skidklubben.

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn