Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

“Skydda det som är kvar av Oknös natur innan det är för sent”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

OKNÖ

”Skydda det som är kvar av Oknös natur, innan det är för sent!”, skriver en person i ett medborgarförslag till Mönsterås kommun.

Personen ifråga berättar att hon sedan barnsben har tillbringat mycket tid på Oknö.

”Mina förfäder var lotsar sedan mitten av 1800-talet och några av de första invånarna på ön. Den särpräglade natur som finns på Oknö har jag lärt mig älska och med åren insett hur värdefull och ömtålig den är. Jag skriver detta med hopp om att rädda det som finns kvar.”

“Smärtsamt att se”

”Kommunen brukar hävda att man bland annat genom markloven vill eftersträva ”att bevara Oknös karaktär”. En mycket hedervärd tanke. Trots goda intentioner har det ändå inte alltid blivit så. Det är smärtsamt att se hur ursprunglig natur försvinner genom mänsklig påverkan i den takt den gör nu. Torkan 2018 tog många träd, det kunde vi inte göra något åt. Däremot kan vi påverka det vi själva gör. Den genuina naturen på Oknö är unik och när den en gång gått förlorad kan den inte fås tillbaka.”

”Istället för att fortsätta med denna destruktiva utveckling borde vi göra allt för att bevara naturen genom att understödja istället för att exploatera och hjälpa naturen att överleva! Återväxten är inte längre en självklarhet, då sjunkande grundvattennivå och stigande temperatur har visat att även unga träd stryker med i torkan. Klimat- och miljöpåverkan gör sitt till.”

“Inte hållbar”

”Oknö är ett uppskattat fritids- och motionsområde för alla kommuninvånare och kommer att bli ännu viktigare framöver! ”Utveckling” kan vara både positiv och negativ. Den utveckling vi sett hittills har, med facit i hand, visat sig inte vara hållbar för miljön. Så det bästa vi kan göra nu är att ta ett steg tillbaka och agera utifrån vad som är bäst för naturen, allt annat pekar mot en avveckling av oss själva. Jag tänker då på de utmaningar vi har med klimatet. Träden spelar en avgörande roll i upptagningen av koldioxid. Likaså behövs den skugga som träden ger marken och skydd mot uttorkning och sjunkande grundvattennivå. Skuggan hjälper också till att hålla fukten som behövs på grund av minskad nederbörd och minskad ”effektiv nederbörd”, det vill säga sådan nederbörd som marken kan tillgodogöra sig”, skriver personen ifråga.

“Naturlig spärr vid brand”

”Beträffande nya tomter vid Kaffetorpet, betänk även att den sänka med lövträd som finns där tjänar som naturlig spärr vid brand! Låt inte kortsiktiga ekonomiska vinningar göra så att unika naturvärden går förlorade för alltid! Mitt förslag:

Gör de delar av Oknö som fortfarande är orörda till naturskyddsområde:

 • Bebygg inte orörd mark, använd annan mark i kommunen som redan blivit påverkad av människan.
 • Understöd växt- och djurliv.
 • Ingen utökning av camping och endast camping på avsedda platser.
 • Se till att lagen om nedskräpning efterlevs, bland annat vid rastplatser, till exempel genom skyltning och uppsättning av behållare. Skräp och fimpar hamnar i havet vid högvatten och regn.
 • Därutöver, i samband med ny detaljplan för Oknö, föreslår jag följande:
 • Behåll krav på marklov för trädfällning och var restriktiv med godkännanden.
 • Tillåt inte större husstorlekar än i dag.
 • Inför krav på bygglov för nyanläggning av pooler och godkänn inte användande av dricksvatten i dessa.
 • Uppmuntra till att behålla ursprunglig växtlighet och inte anlägga gräsmattor (som kräver bevattning med spridare).
 • Genomför klimatsmarta trafiklösningar som förhindrar och inte ökar onödig bilkörning.
 • Med tanke på klimatet kan vi inte längre bara se på när saker utvecklas åt fel håll. ”Mera” och ”större” är alltför kostsamt för miljön och inte längre försvarbara värden.
 • I kommunens broschyr från 2001 står det bland annat att läsa gällande grönområden:
 • ”Oknö är av riksintresse för naturvården.”
 • ”Öarnas skötsel ska inriktas på att säkerställa naturvärden och bevara mångfalden”.
 • ”Den skogliga skötseln ska främja ett aktivt friluftsliv i harmoni med god naturvård och biologisk mångfald”.
 • ”Öarnas karaktär ska så långt som möjligt bevaras. Vilket innebär att livsbetingelser för växter och djur bibehålls”.
 • Dessa mål är fantastiskt formulerade av kommunen 2001 och låter som om de var skrivna idag, då värdena är aktuellare än någonsin. Men varför har man släppt dem? Varför inte plocka upp dem igen? Det är verkligen dags att börja respektera naturen”, skriver personen ifråga i medborgarförslaget.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Oknö. FOTO: PETER A ROSÉN
Oknö. FOTO: PETER A ROSÉN
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS