Smittskyddstips till Scaniaarbetarna i Oskarshamn

Smittskyddstips till Scaniaarbetarna i Oskarshamn

2021-04-22 0 av Peter A Rosén
 

OSKARSHAMN

Många jobbar hemifrån under den pågående pandemin.

Men för ett stort antal personer är det en omöjlighet.

Hur ska exempelvis Scaniaarbetarna i Oskarshamn bete sig för att undvika att bli smittade?

Finns det några tankar på att införa en allmän rekommendation om att man ska ha munskydd i inomhusmiljöer?

Vi ställer frågorna till smittskyddsenheten i Region Kalmar län under en digital pressträff på torsdagen.

Per-Åke Jarnheimer är hygienöverläkare och biträdande smittskyddsläkare. Han svarar på det här med munskydden:

– Det är en åtgärd som vi ser på flera ställen i landet. De flesta formulerar sig som så att om man inte kan hålla distans och om man har kontakt under lite längre tid, då kan det vara ett tillägg.

”Jag tror att det är otroligt viktigt att man först och främst tänker på att hålla distans”

PER-ÅKE JARNHEIMER, HYGIENÖVERLÄKARE OCH BITRÄDANDE SMITTSKYDDSLÄKARE I REGION KALMAR LÄN

– Jag tror att det är otroligt viktigt att man först och främst tänker på att hålla distans. Det är det som gäller i första hand. Du kan inte vara nära folk även om du har munskydd på dig. Möjligen att det här kan vara ett tillägg som har en viss effekt, men då kan du inte ta av dig munskyddet när du fikar.

– Det är också väldigt viktigt att ha korta kontakter med andra. Om man exempelvis bara passerar någon är inte risken för att bli smittad speciellt hög. Men stannar man och pratar med någon, då ökar risken betydligt, säger Per-Åke Jarnheimer.

”Har ett ansvar”

Smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin säger så här om riskerna på en arbetsplats som Scania:

– Varje arbetsgivare har ett ansvar, enligt arbetsmiljölagstiftningen, att se till att riskerna för smittspridning minskas så mycket som möjligt.

”Det finns ju situationer där det faktiskt inte går att undvika att komma nära andra personer. Där, i sådana sammanhang, kan man överväga munskydd”

LISA LABBÉ SANDELIN, SMITTSKYDDSLÄKARE I REGION KALMAR LÄN

– Det finns ju situationer där det faktiskt inte går att undvika att komma nära andra personer. Där, i sådana sammanhang, kan man överväga munskydd. Vi har flera stora arbetsplatser i länet, och vi har täta kontakter med dem.

”Ingen stor del”

– Det handlar inte bara om att smittspåra, utan också om att ge tips, råd och stöd kring hur situationen kan förbättras på arbetsplatsen. Det kan exempelvis handla om hur man umgås i fikarummen. Arbetsgivaren har ett ansvar. Det finns en hel del som man kan tänka på, säger Lisa Labbé Sandelin, som konstaterar att det är vanligt att folk blir coronasmittade i utrymmen som fikarum och omklädningsrum.

Hur är det med kontaktsmittan? Vilka risker utsätter sig en städerska för, exempelvis?

– I början av pandemin var man väldigt orolig för det här med indirekt kontaktsmitta – alltså smitta via föremål, svarar Per-Åke Jarnheimer.

Han fortsätter:

– Men man har med tiden fått mer och mer kunskap och det verkar som att det inte är en dominerande smittväg. De flesta som smittas, smittas vid nära kontakt. Det rör sig om droppsmitta, då man står nära varandra och pratar.

– Sedan finns förstås den direkta kontaktsmittan, om det är någon som är sjuk och man vårdar den personen. Då kan det ha betydelse. Men att smittas via föremål är ingen stor del. Det är verkligen inte det som driver pandemin.

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN