Socialdemokraterna i Mönsterås kommun befarar att stora besparingar är på gång

Socialdemokraterna i Mönsterås kommun befarar att stora besparingar är på gång

2021-03-04 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

MÖNSTERÅS

Robert Rapakko (S) och Lejla Radovic (S) befarar att underskotten inom verksamheterna i Mönsterås kommun kommer att leda till kraftiga besparingar som slår sönder förutsättningarna för verksamheterna.

På onsdagen skrev vår tidning att kommunen landade på 17,1 plusmiljoner under 2020.

Robert Rapakko och Lejla Radovic beskriver bokslutet som att ”vinna på lotto, fast kanske ändå mer oväntat”.

Duon känner en tacksamhet gentemot finansministern Magdalena Andersson (S), som i spetsen för regeringen och samarbetspartierna ordnade med en stark ersättning till kommunerna – ”som helt suddat ut pandemins effekter i verksamheterna”.

”Full täckning”

”Det har handlat om stora generella statsbidrag och utöver det full täckning för extrakostnader. Vi kan till och med se ett par punkter där vi gynnats ekonomiskt, som exempelvis kostnadsersättning för sjukfrånvaron och arbetsgivaravgifter”, konstaterar Robert Rapakko och Lejla Radovic i en kommentar.

”Vi behövde ett positivt år för att bryta en starkt negativ trend, oron kvarstår dock för oppositionens del kring om hur verksamheternas budgetföljsamhet och verklighetens behov ska kunna mötas. Underskotten på verksamheterna är stora och vi befarar att kraftiga besparingar nu ska slå sönder förutsättningarna för verksamheterna.”

”Har slitit hårt”

”Ekonomiavdelningen har slitit hårt under året, med miljoninvesteringar i system och vässade arbetsmetoder hoppas vi nu kunna nå betydligt mer träffsäkra prognoser för 2021. Att under hela året arbeta med stort underskott på totalen för att sedan landa i ett stort överskott känns inte enbart positivt. Mellan decemberprognosen och resultatet i bokslutet skiljer det närmare 35 miljoner kronor – det handlar om en månads verksamhet. En sådan situation gör gällande igen det vi sa under hösten. Det bör finnas möjlighet till omfördelning för att täcka nämndernas underskott, men vi måste veta vad vi har att fördela. Hela årets underskottsprognoser har dessutom färgat arbetet med budgeten för 2021.”

”Sjukfrånvaron fortsätter vara en stor grund till extra kostnader, vi hoppas att vi nu trots att pandemin rullar vidare kan komma i full verkstad med ”4 Ess”-arbetet, både för rehabiliteringen av personal och kostnadsläget. Sjukfrånvaron är en del av en rikstrend, men det finns kommuner som aktivt och framgångsrikt jobbat sig till betydligt bättre resultat. Vi har stort hopp om att se en vändning på den kurvan under 2021.”

”Svällande mängden”

”Ett kvarvarande grundproblem som vi ser att Alliansmajoriteten måste leverera mer underlag kring är den svällande mängden kommunanställda.”

”I två år har befolkningsminskningen varit kraftig, för år 2020 näst störst i Kalmar län. Samtidigt fortsätter antalet anställda stadigt att öka. Under samma tid som vi tappat 301 invånare har lönelistan vuxit med 61 personer. Samtidigt har tjänstgöringsgraden ökat på befintliga tjänster. Sammanlagt en ökad personalkostnad på nästan 38 miljoner kronor. Den kalkylen går inte ihop. Vi har letat förklaringar i bokslutets texter och diagram och även lyft frågan på arbetsutskottet. Men det syns inte heller helt hänga ihop med pandemin eller ökade barnkullar i förskola och skola eller äldreomsorgens behov”, betonar Robert Rapakko och Lejla Radovic.

”Ett jobb att göra”

”Kommunen står inför fortsatt höga investeringar. Vi ser ytterst lite som har kunnat skjutas på framtiden och det skapar i sin tur en utmaning att möta ökade avskrivningar och lånekostnader. Sedan 2017 har vi lånat upp 235 miljoner kronor. Kommande års investeringar kommer inte klaras utan ytterligare upplåning. Revisorerna är tydliga i sina påpekande, det finns ett jobb att göra innan vi har en sund ekonomisk situation i Mönsterås kommun”, påpekar de.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: