Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Socialdemokraterna och Moderaterna miljonsatar på en ny brygga på Havslätts badplats

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

HAVSLÄTT

Sju miljoner kronor.

Så mycket lägger Oskarshamns kommuns majoritetspartier – Socialdemokraterna och Moderaterna – på en ny brygga, med hopptorn, på Havslätts badplats i Oskarshamn.

Satsningen finns med i partiernas förslag till investeringsbudget för nästkommande år, 2023, och där hittar vi även strandförbättringar och nya toaletter (investeringsbudgeten ska klubbas igenom i fullmäktige i maj).

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) och kommunalrådet Lucas Lodge (M) presenterade det hela på en pressträff på fredagen.

På plats i Havslätt, förstås.

“När man tittar på den gamla bryggan, så inser man att det är dags”

LUCAS LODGE (M), KOMMUNALRÅD I OSKARSHAMNS KOMMUN

– När man tittar på den gamla bryggan, så inser man att det är dags, sa Lucas Lodge.

Bild på badbryggan i Havslätt, Oskarshamn
Den gamla bryggan på Havslätts badplats i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

– I sommar lär den hålla, för nu kom inte isen. Annars är det isen som knäcker de här bryggorna. Blir det väldigt mycket is i vinter så kanske det inte finns någon brygga kvar här nästa år. Det är dags för den nya bryggan, sa Andreas Erlandsson, som berättade att den nya bryggan kommer att gå längre ut i vattnet.

– Den blir även bredare och vi kommer att ordna med sittmöjligheter, tillade han.

Det blir fin ”pirkänsla”, fastslog Lucas Lodge.

– Det är en stor satsning. Det är angeläget, därför tidigarelade vi den, sa han.

Investeringsbudgeten i övrigt, då? Jo, kriget i Ukraina påverkar naturligtvis Oskarshamns kommun.

“Vi avsätter, bland annat, två miljoner kronor i beredskapspengar”

ANDREAS ERLANDSSON (S), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Vi har en omvärld att ta hänsyn till och det får ett visst genomslag i budgeten. Vi avsätter, bland annat, två miljoner kronor i beredskapspengar. Det kan handla om allt möjligt – skyddsrum och utrustning till dem, med mera. Vi hade ett ärende i fullmäktige i måndags, där vi gick in med 2,5 miljoner kronor i investeringar till elverk, dieseltankar och liknande. Sedan lägger vi löpande två miljoner kronor per år – för att kunna höja beredskapen, sa Andreas Erlandsson.

– Går man in på MSB:s hemsida (MSB står för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) så ser man att det saknas en del skyddsrum. Jag tror att det finns skyddsrum, men man kan ha avregistrerat dem. Vissa detaljer kan dock saknas, som vi kan behöva komplettera med. Vi har inlett arbetet med skyddsrumsinventering, tillade han.

Men MSB har också sagt att det inte är tänkt att alla ska få plats i skyddsrum. De är i första hand till för dem som bor i områden som är svåra att utrymma, som en stad. Bor man på landsbygden, så hänvisas man ofta till en källare eller något alternativt skydd…

– Ja, så är det, naturligtvis, sa Andreas Erlandsson, som konstaterade att det finns ett skyddsrum i Bråbo på MSB:s karta.

– Men vi har inget i Kristdala. Det borde dock finnas – och jag kan tänka mig att det även finns i Figeholm och Påskallavik. Tittar man i Oskarshamn, så finns det väldigt många skyddsrum i Byggebos bestånd.

Socialdemokraternas och Moderaternas budgetförslag i korthet:

Oskarshamns kommun ska fortsätta att växa. Därför gör majoriteten investeringar – både i välfärden och i boenden.

Kommunen går vidare med bostadsområden i Stångehamn, Uddenvägen.

Kommunen fortsätter att se över tomtmark i hela kommunen, med nya detaljplaner. Bland annat i Påskallavik och Figeholm.

Stora investeringar i välfärden. Investeringar i förskolor och skolor. Förskolan Kristineäng är en av de största investeringarna i den nuvarande budgeten. Rödsleskolan kommer under perioden att få ett nytt fritidshem. Fortsatt hög ombyggnadstakt i äldreboenden, det handlar om smittskyddsåtgärder med koppling till pandemierfarenheter.

Hela kommunen ska leva. S och M satsar resurser på bredbandsutbyggnad i hela kommunen.

Medborgarbudget för utveckling av mindre orter och stadsdelar. S och M avsätter medel för att kunna arbeta med en medborgarbudget, där invånare får möjlighet att påverka utvecklingen och investeringarna i sin bygd. Här lägger majoriteten två miljoner kronor per år.

Andra satsningar:

Ökad beredskap, strategiska hållbarhetsåtgärder, ökad trafiksäkerhet kopplat till barns skolvägar, tydlig plan för utbyggnad av toaletter vid alla badplatser, ny brygga i Havslätt, dagvattenanläggningar.

När det gäller toaletterna får Havslätt och Dragskär anslutningar till kommunalt vatten och avlopp.

Där det inte finns kommunalt vatten och avlopp installeras samma lösning som finns på Kristdalas badplats, Råsvik. ”En omtyckt lösning där man gräver ner en tank. Pilotprojektet i Kristdala har slagit väl ut”, konstaterar Lucas Lodge.

Badplatserna i Havslätt, Dragskär och Vånevik får nya toaletter 2023.

2024 är det dags för Åsvallesund och Badvägen i Stångehamnsområdet samt Forshult.

2025: Mörtfors och Götmaren, Misterhult.

2026: Ishult, Fårbo, Figeholm, Björnhult, Bråbo och Bockara.

Och här är driftramarna som man kommer att jobba vidare med i de olika nämnderna under våren och sommaren:

Kommunstyrelsen får en engångssatsning på 1,2 miljoner kronor under 2022 och 2023 (kopplat till bildandet av ett eventuellt räddningsförbund i länet).

6 miljoner kronor årligen i tillskott till bildningsnämnden

5 miljoner kronor årligen i tillskott till socialnämnden

Tekniska nämnden får ytterligare 500 000 kronor, kopplat till ökade matpriser.

Revisorerna får en engångssumma på 200 000 kronor. ”Nästa år har vi två revisorer i gång – 2023 års verksamhet ska granskas och de gamla ska granska 2022 års verksamhet”, säger Andreas Erlandsson.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS