Socialdemokraterna och Moderaterna satsar flera extramiljoner på skolan

Socialdemokraterna och Moderaterna satsar flera extramiljoner på skolan

2021-09-29 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Majoritetspartierna i Oskarshamns kommun – Socialdemokraterna och Moderaterna – presenterar olika budgetsatsningar, för 2022, under innevarande vecka och nästkommande vecka.

På onsdagen berättar bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) om en tilläggssatsning på grundskolan på 4,4 miljoner kronor.

Pengarna ska ses som ett komplement till budgetsatsningarna på 4,7 miljoner kronor som lades fram i våras. Av de pengarna är omkring 2 miljoner kronor öronmärkta för förskolan – och cirka 2 miljoner kronor går till grundskolan (priskompensation).

”Det är en ordentlig resursförstärkning”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN

– Nu gör vi en extrasatsning på 2,5 procent, vilket ger grundskolan 4,4 miljoner kronor. Det blir sedan 1,2 miljoner kronor extra per år, vilket motsvarar en procent om året, till grundskolan, säger Anton Sejnehed, som berättar att bildningsförvaltningen får i uppdrag att fördela pengarna på bästa sätt.

Tar beslut i november

– Hur kan vi göra för att fler elever ska nå kunskapsmålen? Och hur kan vi förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare? De frågorna ska förvaltningen ha med sig vid fördelningen av pengarna. Arbetsmiljön hänger ihop med resultaten. Nämnden tar beslut i frågan i november.

Anton Sejnehed (S) är ordförande i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

– Det är en ordentlig resursförstärkning. Tillsammans med det vi satsade i våras så handlar det om ungefär 9 miljoner kronor till undervisningen i förskola och grundskola. Vi tänker såklart att det ska spela roll.

Det finns utrymme i budgeten för dessa satsningar, konstaterar Anton Sejnehed.

”Om vi inte gör något, så kommer vi att få sämre resultat och sämre arbetsmiljö för våra medarbetare”

ANTON SEJNEHED

– Det är vår bedömning. Grundskolan är så pass viktig. Men det är alltid en prioriteringsfråga. Vi anser att vi behöver satsa mer på grundskolan. Resultaten är inte dåliga – men vi ser ändå att vi kan göra mer. Om vi inte gör något, så kommer vi att få sämre resultat och sämre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Anton Sejnehed.

Dela gärna artikeln: