Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Socialdemokraterna och Moderaterna vill annonsera i Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

OSKARSHAMN

Socialdemokraterna och Moderaterna lade fram ett tilläggsyrkande på fullmäktigemötet i Oskarshamn på måndagskvällen.

I tilläggsyrkandet står det att kommunen, inför fullmäktigemötena nästa år, ska annonsera i Oskarshamns-Tidningen, Oskarshamns-Nytt och Hela Östra Småland.

Samtliga partier röstade ja till detta.

Det går inte längre att ha avgiftsfria offentliga toaletter, konstaterar tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S).
Yvonne Bergvall (S). FOTO: PETER A ROSÉN

Fullmäktiges ordförande Yvonne Bergvall (S) inledde med bakgrundsinformation:

– Kungörelsen har vi på kommunens hemsida. Men annonsförslaget kom inte från Socialdemokraterna och Moderaterna. Förslaget (om att bara annonsera i Oskarshamns-Tidningen, reds. anm.) kom vi fram till på vår gruppledarträff den 13 oktober. Per Nygren (kommunsekreteraren) lyfte frågan om vi skulle annonsera över huvud taget, med tanke på att vi har, webbaserad, annonsering i våra egna kanaler.

“Alla var överens”

– Samtliga partier var närvarande och alla var överens om att vi skulle fortsätta åtminstone ett år till i Oskarshamns-Tidningens papperstidning. I övrigt så framfördes det inga synpunkter vid detta tillfälle. Jag försöker att vara lyhörd för de diskussioner som vi för på våra gruppledarträffar.

– Därav kom förslaget från presidiet, om att publicering med information om kommunfullmäktiges sammanträden under 2021 ska ske i ortstidningen Oskarshamns-Tidningen, sa Yvonne Bergvall.

“Publicering med information om kommunfullmäktiges sammanträden, under 2021, ska ske i de webbaserade tidningarna Hela Östra Småland samt Oskarshamns-Nytt. Finansiering ska ske inom befintlig budgetram”

ANDREAS ERLANDSSON (S), KOMMUNALRÅD I OSKARSHAMNS KOMMUN

Därefter begärde kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) ordet:

– Jag skulle vilja lägga ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna och Moderaterna i det här ärendet. Det lyder som följer:

– Publicering med information om kommunfullmäktiges sammanträden, under 2021, ska ske i de webbaserade tidningarna Hela Östra Småland samt Oskarshamns-Nytt. Finansiering ska ske inom befintlig budgetram.

– Vi har diskuterat det här fram och tillbaka, för att nå ut demokratiskt. Vi vet att alla inte har tillgång till digitala plattformar eller en prenumeration på OT. Vi har också funderat på att vi framöver ska utöka vår information i kommunbilagan i Annonsbladet, som går ut till samtliga kommuninvånare, sa Andreas Erlandsson.

“Jag tackar Socialdemokraterna och Moderaterna för att de verkligen har tänkt till här, så att även de webbaserade tidningarna får annonserna. Vi ställer oss bakom kommunalrådets yrkande”

LEIF AXELSSON (SD)

Leif Axelsson (SD) sa så här:

– Jag var inte med på gruppledarträffen. Med stor respekt för det som sades då, så fick jag kalla fötter när jag såg att annonsen bara skulle gå i Oskarshamns-Tidningen. Men jag tackar Socialdemokraterna och Moderaterna för att de verkligen har tänkt till här, så att även de webbaserade tidningarna får annonserna. Vi ställer oss bakom kommunalrådets yrkande.

Leif Axelsson (SD). FOTO: PETER A ROSÉN

“Jag tycker att tilläggsyrkandet är väldigt bra”

LENA GRANATH (V)

Lena Granath (V) begärde ordet:

– Jag tycker att tilläggsyrkandet är väldigt bra. På gruppledarträffen var samtliga överens om att papperstidningen är bra – med tanke på att alla inte har tillgänglighet till det digitala. Tack vare tilläggsyrkandet får vi komplement till annonsen i OT. Vänsterpartiet yrkar bifall till detta.

Lena Granath (V). FOTO: PETER A ROSÉN

“Att vi annonserar både i Oskarshamns-Tidningen och Oskarshamns-Nytt är jag fullt på det klara med”

MAGNUS LARSSON (C)

Därpå begärde centerpartisten Magnus Larsson ordet:

– Jag har en fråga till Andreas, Socialdemokraterna och Moderaterna. Jag har i princip inget emot yrkandet som ni lägger fram. För mig är det givet att vi ska annonsera i båda lokaltidningarna – oavsett om det är på webben eller inte. Att vi annonserar både i Oskarshamns-Tidningen och Oskarshamns-Nytt är jag fullt på det klara med. Min fråga handlar mer om hur ni har resonerat kring Hela Östra Småland. Det är förvisso en tidning som åtminstone till viss del täcker Oskarshamns kommun, absolut – men den har inte Oskarshamns kommun som huvudsakligt bevakningsområde.

“Varför inte där?”

– Ska vi börja titta på tidningar som är inne i kommunen, så är exempelvis Vimmerby Tidning en väldigt populär tidning med många prenumeranter i den norra och nordvästra delen av vår kommun. Varför annonserar vi inte där i sådana fall? Hur resonerade ni? Oskarshamns-Nytt förstår jag absolut. Det är en lokaltidning med Oskarshamns kommun som huvudsakligt bevakningsområde – men Hela Östra Småland är jag lite mer fundersam kring, sa Magnus Larsson.

Andreas Erlandsson svarade:

– Till att börja med vill jag svara Leif, som sa att Socialdemokraterna och Moderaterna har ändrat sig. Det här är inte något förslag från S och M som ligger på bordet. Det är gruppledarnas förslag. Det har inte passerat S och M, eller kommunstyrelsen.

“Har lokal bevakning”

– När det gäller Hela Östra Småland, som Magnus Larsson ställer en fråga om, så är det ju så att de är relativt nystartade. Men de kommer att täcka hela Östra Småland. Går man in och läser den tidningen, så ser man att de har en lokal bevakning av Oskarshamns kommun.

Andreas Erlandsson (S). FOTO: PETER A ROSÉN

– Jag tycker att vi ska behandla de här tidningarna lika. Det leder mig in på att vi behöver ta en diskussion kring det här, som är ett relativt nytt fenomen i vår kommun. Hur ska vi, som kommun, förhålla oss till de digitala plattformarna? Vi har vår egen hemsida och vi har våra sociala medier – där vi är vana vid att sprida vår information.

– Men vi har inte haft en diskussion om hur vi ska hantera webbtidningar som dyker upp. Jag tror att vi kommer att få se en förändring inom det här området. Det kanske kommer fler digitala kanaler, sa Andreas Erlandsson, som betonade att kommunen behandlar båda tidningarna lika.

“Vi ställer oss bakom tilläggsyrkandet om att vi ska annonsera i båda webbtidningarna”

INGEMAR LENNARTSSON (KD)

Ingemar Lennartsson (KD) sa så här:

– Vi var ju överens på gruppledarträffen – men tiderna förändras snabbt nuförtiden. Vi ställer oss bakom tilläggsyrkandet om att vi ska annonsera i båda webbtidningarna.

Ingemar Lennartsson (KD). FOTO: PETER A ROSÉN

Mathias Karlsson (L) begärde ordet:

– På gruppledarmötet var vi överens om att det är viktigt att fortsätta att annonsera i Oskarshamns-Tidningen. Vi sade också att alla inte har tillgång till nätet.

Mathias Karlsson. FOTO: PETER A ROSÉN

“Det är jättebra att vi lyfter upp Oskarshamns-Nytt och Hela Östra Småland”

MATHIAS KARLSSON (L)

– Det är jättebra att vi lyfter upp Oskarshamns-Nytt och Hela Östra Småland. Det som skiljer lite grand – det är ju att Hela Östra Småland är en betaltidning. Den finns inte tillgänglig som gratisversion på någon plats i kommunen, efter vad jag känner till.

– Där är skillnaden. Oskarshamns-Tidningen är tillgänglig på många ställen och Oskarshamns-Nytt är gratis för läsarna.

Magnus Larsson fick ordet igen:

– Jag yrkar bifall till tilläggsyrkandet. Jag har i princip inget emot det. För mig får vi gärna annonsera i Hela Östra Småland också – men det jag ställer mig frågande till, det är att det finns flera medier som faktiskt hade kunnat bli aktuella.

“Jag tycker fortfarande att Hela Östra Småland skiljer ut sig om man ska jämföra dem med Oskarshamns-Nytt och Oskarshamns-Tidningen”

MAGNUS LARSSON

– Jag tycker fortfarande att Hela Östra Småland skiljer ut sig om man ska jämföra dem med Oskarshamns-Nytt och Oskarshamns-Tidningen. Men jag tänker inte förespråka att vi ska stoppa annonseringen i Hela Östra Småland. Men jag kan tycka att man även borde se över andra medier – i rättvisans namn, sa Magnus Larsson.

Magnus Larsson (C). FOTO: PETER A ROSÉN

Mathias Karlsson igen:

– Vi ställer oss bakom tilläggsyrkandet. Men framöver får vi fundera över hur vi ska hantera tillgängligheten.

Yvonne Bergvall:

– Vi får ta den här diskussionen vid en framtida gruppledarträff.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS