Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M): ”Detta får inte upprepas”

Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M): ”Detta får inte upprepas”

2020-07-06 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Nu kommenterar även socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) artiklarna om Solbacka i Oskarshamn.

– Min uppfattning, efter den information som jag har fått från förvaltningen, är att vikariesituationen denna sommar är bättre än tidigare.

– Men det innebär inte att ytterligare förbättringar inte kan ske. Jag vet att förvaltningen i ett tidigt skede inför sommaren påbörjade utbildningsinsatser för att på så sätt höja kvaliteten i omsorgen. Stora hygieninsatser är också genomförda, med tanke på covid-19. Tilläggas kan är att vi trots covid-19 inte ser någon större ökning av sjuktalen, vilket också påverkar kvaliteten på omsorgen.

– När det gäller transport av avliden, så har inte detta skötts enligt gällande rutiner. Detta får inte upprepas och jag tar för givet att dialog förs mellan berörda parter för att det i framtiden sköts på ett korrekt sätt, säger Rolf Lindström.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se