Trafikintensivt i länet inför midsommarhelgen: Detta ska du tänka på för att undvika olyckor

Trafikintensivt i länet inför midsommarhelgen: Detta ska du tänka på för att undvika olyckor

2022-06-23 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE/LÄNET

Midsommarhelgen är årets mest trafikintensiva helg. Trafiken ökar mest kring storstadsområdena men E22:an genom Kalmar län och Öland påverkas också av kraftigt ökad trafik när många ska ta sig till det traditionella midsommarfirandet. ”Att komma tryggt fram är viktigare än att komma precis i tid, säger Tony Gunnarsson, trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M Sverige.

Midsommarhelgen brukar vara årets mest trafikintensiva helg. Även i år kan man räkna med kraftigt ökad trafik i hela landet, inte minst ut från Stockholm, Göteborg och Malmö och på vägarna mot Roslagen, Dalarna och Öland enligt Riksförbundet M Sverige.

– Efter två års pandemi är det många som längtar till det traditionella midsommarfirandet, men det gäller att inte ha för bråttom. Med ökat trafiktryck ökar också riskerna. Att komma tryggt fram är viktigare än att komma precis i tid, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig inom trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Olycksdrabbad trafikhelg

Midsommar är en olycksdrabbad trafikhelg, i synnerhet gäller det på torsdagen när trafiken är som mest intensiv. Flest olyckor sker där det är mest trafik, men många av de riktigt allvarliga olyckorna inträffar på mindre vägar i glesbygden. Antalet dödsolyckor i Sverige är i genomsnitt 35 procent högre under midsommarhelgen jämfört med andra junidagar.

– Det bästa är att välja en mötesfri väg även om det innebär en viss omväg. Mötesseparerade vägsträckor minskar dödligheten med 80 procent. Bra vägräcken förhindrar inte bara mötesolyckor, utan också många allvarliga singelolyckor.

Var ute i god tid

Utöver tät trafik finns flera andra risker att ta hänsyn till under midsommar. Snabba väderomslag mellan regn och sol ger utmanande vägbanor. Hög vegetation kan försämra sikten och göra det svårare att upptäcka vilt längs vägen. Som förare bör man se till att vara i gott skick när man sätter sig bakom ratten.

– För att resan ska bli trivsam och säker, tänk på att vara utvilad när du ska köra och var ute i god tid. Det är viktigt att respektera hastighetsgränser, att ta hänsyn när man passerar vägarbeten och att undvika riskfyllda beslut på grund av stress, säger Tony Gunnarsson.

Bild på trafik på E22:an mellan Oskarshamn och Mönsterås
Det är både högre olycksrisk och risk för köbildning på E22:an genom länet.

FAKTA / VÄGAR I LÄNET MED HÖGRE OLYCKSRISK

E22: Kalmar – Norrköping

FAKTA / VÄGAR I LÄNET MED RISK FÖR KÖBILDNING

E22: Norrköping – Kalmar

137: Kalmar – Färjestaden

136: Färjestaden – Borgholm

E22: Karlshamn – Kalmar

TIPS / GODA RÅD INFÖR MIDSOMMAR & SEMESTERN

Före färd

 • Kontrollera däcken och lufttrycket.
 • Fyll på spolarvätska och kontrollera torkarbladen.
 • Se över belysningen.
 • Ta med bogserlina, startkablar, reflexväst och ficklampa.
 • Ladda mobiltelefonen – men använd den aldrig när du kör.

Under färd

 • Var utvilad – för de flesta innebär midsommar längre resor än vanligt.
 • Starta resan i god tid – midsommar är en av de stora trafikhelgerna, köer kan få resan att ta längre tid än vanligt.
 • Välj säkra, mötesseparerade vägar om du har möjlighet.
 • Ta regelbundna raster. En trött förare kan vara lika farlig som en onykter förare.
 • Håll avstånd.
 • Kör inte ”dagen efter” – försäkra dig om att du är nykter och utvilad.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: