Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Undantag från sjukskrivningsregler ökar chansen till arbete

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

SVERIGE

”Långtidsarbetslösa får större möjlighet att återgå till sitt ordinarie arbete i samma omfattning om deras arbetsförmåga bedöms med det nya undantaget som infördes 2021. Men Försäkringskassan använder undantaget onödigt ofta, visa Riksrevisionens granskning”, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

”För att ge fler långtidssjukskrivna möjlighet att återgå till sitt ordinarie arbete ändrades reglerna för sjukskrivningen 2021. Då sänktes kraven för att få ta del av det undantag som innebär att personens arbetsförmåga prövas mot det ordinarie arbetet i stället för mot arbetsmarknaden i stort efter 180 dagars sjukskrivning.”

”Riksrevisionens granskning visar att ändringen delvis har önskad effekt eftersom de personer som får undantaget har större chans att återgå till sitt ordinarie arbete i samma omfattning som före sjukskrivningen inom ett år från det att sjukskrivningen startade.”

“Behöver förbättras”

”Å andra sidan är det mindre än hälften av de som beviljas undantaget som återgår i ordinarie arbete och i samma omfattning som innan sjukskrivningen. Det talar för att träffsäkerheten i Försäkringskassans bedömningar behöver förbättras”, skriver Riksrevisionen.

”Efter regeländringen har användningen av undantag dessutom ökat från 10 procent till över 60 procent vid 180-dagarsprövningen. Ökningen bedöms delvis bero på utformningen av bestämmelsen för undantaget och på att Försäkringskassans riktlinjer inte är tillräckligt tydliga.”

“Har blivit huvudregel”

– Undantaget har blivit huvudregel, vilket inte var tanken. Försäkringskassan bör ge sina handläggare bättre verktyg för att kunna tillämpa undantaget där det ger bäst förutsättningar för återgång i ordinarie arbete, säger riksrevisor Helena Lindberg.

”Granskningen visar också att Försäkringskassan brister i sitt samordningsuppdrag. Endast i hälften av de granskade ärendena har Försäkringskassan haft kontakt med arbetsgivarna, och den plan för återgång i arbete som arbetsgivarna ska upprätta anges dessutom sällan som grund för beslut”, skriver Riksrevisionen.

“Behöver förbättra sin styrning”

– För att de försäkrade ska ha reella möjligheter att återgå i det egna arbetet bör Försäkringskassan tidigt uppmärksamma eventuella behov av rehabilitering. Här behöver myndigheten förbättra sin styrning, säger Nina Granqvist, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

”Regeringen rekommenderas att se över utformningen av 27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken av övervägande skäl i syfte att öka likformigheten och träffsäkerheten i tillämpningen.

Försäkringskassan rekommenderas att

  • utveckla beslutsstöd i syfte att stärka handläggare i tjänstemannarollen vad gäller krav på likabehandling i prövningen av rätten till sjukpenning
  • säkerställa att uppföljningar och utvärderingar används för att utveckla kvaliteten i handläggningen
  • i större utsträckning ta kontakt med arbetsgivare avseende information om plan för återgång i arbete i ärenden där övervägande skäl tillämpas.

Rapporten finns på Riksrevisionens webbplats

Undantaget som blev regel – Försäkringskassans användning av övervägande skäl vid 180 dagars sjukskrivning (RiR 2024:14)

Fakta / Nya regler för sjukförsäkringen

”I början av en sjukskrivning bedöms arbetsförmågan mot det ordinarie arbetet. Efter 90 dagar ska det även beaktas om personen kan utföra annat arbete hos arbetsgivaren. Efter 180 dagar ska Försäkringskassan bedöma arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete på hela arbetsmarknaden.

Det finns dock undantag som innebär att den prövningen kan skjutas fram ett halvår, till 365 dagar, om det innebär en möjlighet för personen att återgå till sitt ordinarie arbete. Före mars 2021 krävdes det ”särskilda skäl” för att skjuta på prövningen, men idag räcker det med ”övervägande skäl”. Syftet med regeländringen var att ge de försäkrade bättre möjligheter att återgå i sitt vanliga arbete”, skriver Riksrevisionen.

Riksrevisionen granskar vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används.

Genrebild: Försäkringsbolaget If

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS