Vården kan ha undersökt fel ben vid misstänkt blodpropp

Vården kan ha undersökt fel ben vid misstänkt blodpropp

2020-03-20 Av av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

Sjukvården misstänkte att den snart 80-årige mannen hade fått en blodpropp.

Men fel ben undersöktes.

Misstaget har resulterat i en lex Maria-anmälan.

Det är Gunhild Nordesjö, chefläkare vid Länssjukhuset i Kalmar, som har gjort en anmälan enligt lex Maria på grund av den fördröjda blodproppsbehandlingen.

Undersökningen visade inga tecken på blodpropp, men när man genomförde en ny undersökning två veckor senare upptäcktes proppen.

En eftergranskning av bildmaterialet gjordes – och då upptäckte man att det sannolikt var fel ben som undersöktes vid det första tillfället, vilket ledde till komplikationsrisker för patienten ifråga.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK: REGION KALMAR LÄN
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn