11 miljoner kronor till Kalmar län för bättre vatten

11 miljoner kronor till Kalmar län för bättre vatten

2020-06-30 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Länsstyrelsen har beslutat att betala ut 11 miljoner kronor till kommuner och ideella sammanslutningar i länet. Pengarna ska gå till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Bidrag ges bland annat till inventering av spöknät, våtmarker, båtbottentvätt och andra åtgärder inom till exempel lantbrukssektorn, för förbättrad vattenkvalitet.

Syftet med Länsstyrelsens LOVA-arbete är att förbättra vattenkvaliteten i länets kustvatten, genom att minska transporten av framförallt kväve och fosfor till havet. Näringsbelastningen leder till övergödning, som för med sig igenväxning av vikar, algblomning, syrebrist och förändrade ekosystem.

  • Länets kommuner är väldigt aktiva och genomför många åtgärder för att minska belastningen av näringsämnen och farliga ämnen till kustvattnet. LOVA bidrar till att möjliggöra nya satsningar, ett effektivt och långsiktigt åtgärdsarbete och kunskapsdelning mellan kommuner, vattenråd, länsstyrelsen och andra aktörer, menar Carina Pålsson, tillförordnad chef på Länsstyrelsens Vattenenhet.

De vattenvårdsprojekt som får LOVA-medel av Länsstyrelsen Kalmar län är:

·                Operation spöknät (GUE Sweden, kontaktperson Per Normark)

·                Giftfria båtbottnar i Kalmar kommun (Kalmar kommun, kontaktperson Staffan Johnson)

·                Vattenhållande och fosforreducerande åtgärder (Torsås kommun, kontaktperson Pernilla Landin)

·                Blötare Kalmar län – triss i våtmarker och kommuner (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, kontaktperson Olof Engstedt)

·                Kyrksjön – näringsreduktion och näringscirkulation (Västerviks kommun, kontaktperson Anders Fröberg)

·                Storån – lokala åtgärder för minskat näringsläckage (Västerviks kommun, kontaktperson Anders Fröberg).

GRAFIK: LÄNSSTYRELSEN
Dela gärna artikeln: