1,3 miljoner svenskar är inte självförsörjande: Fyra förslag på reformer för att få fler i arbete

1,3 miljoner svenskar är inte självförsörjande: Fyra förslag på reformer för att få fler i arbete

2023-02-24 Av av Annicka Gunnarsson

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

NÄRINGSLIV

Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv så är 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder inte självförsörjande. Det motsvarar i storleksordningen en fjärdedel av individerna i åldern 20-64 och det statsfinansiella intäktsbortfallet uppgår till i storleksordningen 270 miljarder per år som en följd.

1,3 miljoner svenskar är inte självförsörjande vilket motsvarar en inkomst om minst 13 400 kronor efter skatt. Svenskt Näringsliv har låtit fördjupa analysen kring hur det svenska utanförskapet ser ut. Enligt chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt och nationalekonom Johan Lidefelt så befinner sig 700 000 människor i ett långvarigt utanförskap då de under en sexårsperiod inte nådde upp till den inkomstnivå som krävs för att anses som självförsörjande.

Föreslår fyra reformer

Nationalekonomerna slår fast att en av de viktigaste prioriteringarna för inrikespolitiken framåt är att lägga fokus på att öka självförsörjnings­graden. De föreslår fyra reformer för att få fler i arbete:

  • En stärkt arbetslinje med skärpta aktivitetskrav, där minskade bidrag kombineras med sänkningar av skatten för de med lägst inkomst.
  • Ökade möjligheter till instegsjobb, där etableringsjobben kan vara en viktig pusselbit.
  • Stärkt matchning på arbets­marknaden. Än mer fokus på yrkesutbildningar behövs för att få fler att bli självförsörjande.
  • En politik för ett växande näringsliv. Eftersom företagen är ”loket i integrations­politiken” hänger utvecklingen på ifall det finns en politik för ett växande näringsliv som gör att företagen kan och vill anställa.

Svenskt Näringsliv: Rapport: Reformer för fler i självförsörjning

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: