Andersson (KD) tar ett nytt grepp i frågan om länsfärdtjänst

Andersson (KD) tar ett nytt grepp i frågan om länsfärdtjänst

2021-04-24 Av av Oskarshamns-Nytt
LÄNET

Frågan om länsfärdtjänst rullar vidare.

Anders Andersson (KD) tar nu ett nytt grepp och föreslår i en skrivelse, som lämnades in på kollektivtrafiknämndens sammanträde, att uppdrag ges till länstrafikens kansli/förvaltning att återkomma till nämnden med en kostnadsbedömning vid införande av länsfärdtjänst där man dels beaktar de budgetramar som idag finns för resa 40 kilometer från kommungräns och dels analyserar kostnadsbilden i ett antal olika regioner som idag tillämpar länsfärdtjänst och vad dessa jämförelser kan betyda för Region Kalmar län vid ett genomförande av länsfärdtjänst för personer med funktionsnedsättning.

ARKIVFOTO: PIERRE STJERNFELDT

Dela gärna artikeln: