Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

ANNONS

Aktuellt

Andreas Erlandsson och Lucas Lodge berättar: Därför fortsätter S och M att samarbeta med varandra i Oskarshamn

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

Tidigare på måndagen berättade vi att Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter att styra Oskarshamns kommun tillsammans.

På en pressträff som hålls på Norra kajen i Oskarshamn på måndagseftermiddagen berättar Andreas Erlandsson (S) och Lucas Lodge (M) att båda får titeln kommunalråd i majoritet under de kommande fyra åren – med likvärdigt mandat – men Andreas Erlandsson sitter kvar på kommunstyrelseordförandeposten, enligt det frammejslade förslaget.

Socialdemokraterna och Moderaterna har pratat med andra partier, betonar Andreas Erlandsson och Lucas Lodge – men S och M kom fram till att ett fortsatt rödblått styre är det bästa för Oskarshamns kommun.

”Vi får en stabilitet – och det behövs, med tanke på de oroliga tiderna som vi går in i”

LUCAS LODGE (M), KOMMUNALRÅD I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Vi får en stabilitet – och det behövs, med tanke på de oroliga tiderna som vi går in i. Nu har vi stakat ut vägen – och jag tror att den här konstellationen kommer att bli väldigt bra, säger Lucas Lodge.

”Väldigt bra samarbete”

– Vi kommer att ha ett styre som är jämbördigt. Jag skulle också vilja säga att vi har haft ett väldigt bra samarbete under de gånga fyra åren. I morgon är det en månad sedan vi gick till val – och de här veckorna har vi ägnat åt att diskutera hur vi kan utveckla samarbetet ännu mer, säger Andreas Erlandsson.

Vissa organisationsförändringar kommer att genomföras i kommunen, berättar han.

– Kommunstyrelsens arbetsutskott får sju i stället för fem ledamöter. Vi har två platser där – och det har även Socialdemokraterna. De resterande platserna går till oppositionen. Detta gör vi för att få en större bredd i utskottet, så att vi kan jobba på ett annat sätt i de här tuffa tiderna, säger Lucas Lodge.

”Tekniska nämnden kommer att avvecklas”

LUCAS LODGE

– Tekniska nämnden kommer att avvecklas – och ett nytt utskott inrättas under kommunstyrelsen. Det nya utskottet kommer att fokusera på arbetsmarknaden, näringslivet och kompetensförsörjningen – med fokus på eftergymnasial utbildning. Delar av tekniska nämndens verksamhet kommer också att ligga där. Jag blir ordförande i det utskottet. Det är de frågorna som jag brinner för, tillägger han.

I skrivande stund finns det bara ett arbetsnamn på det nya utskottet, berättar Lucas Lodge.

Och arbetsnamnet är?

– KSNAT (kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och tekniska frågor), säger Lucas Lodge och skrattar.

– NAT står för näringsliv, arbetsmarknad och teknik, förtydligar Andreas Erlandsson.

Han fortsätter:

– Och samhällsbyggnadsnämnden får elva i stället för nio ledamöter. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden blir lika stor som socialnämnden och bildningsnämnden. Vi kommer även att inrätta en samordningsfunktion för majoriteten. Vi behöver utveckla våra arbetsformer – och därför ska vi ha en samordningstjänst, en arvoderad tjänst, dock inte på heltid. Anton Sejnehed hade det uppdraget under föregående mandatperiod.

”Alla val kommer att förrättas i fullmäktige i december”

ANDREAS ERLANDSSON (S), ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Alla val kommer att förrättas i fullmäktige i december. Den nya politiska organisationen fattar vi beslut om i november, säger Andreas Erlandsson.

– Vi har även förhandlat om sakpolitik. Det handlar bland annat om att vi ska fortsätta att satsa på LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Vi ska också tillsätta en utredning, för att se hur vi kan jobba med LOV inom särskilda boenden. Sedan ska vi jobba vidare med det som i dag ligger under tekniska nämnden – för att se vilka funktioner som man skulle kunna lägga ut på entreprenad, säger Lucas Lodge.

Alla frågor är inte Socialdemokraternas hjärtefrågor, konstaterar Andreas Erlandsson.

”Givande och tagande”

– Men politik handlar om ett givande och tagande. Vi kommer, precis som under de senaste fyra åren, att stå upp för alla beslut och överenskommelser som vi har tagit i hand på. Men vi är glada för att vi kommer att ha ett särskilt fokus på våra medarbetarfrågor – och att kommunen ska vara en bra arbetsgivare. Inom äldreomsorgen ska en kartläggning göras, för att se vilka av undersköterskornas arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper, säger han.

– Och ungdomsenheten, som vi inrättade under innevarande mandatperiod, ska ges fortsatta resurser och prioriteringar för att utveckla kommunens trygghetsarbete – i samarbete med polisen. Det handlar om vuxennärvaro utomhus, organiserade aktiviteter – för och med unga – samt mötesplatser för unga.

– Och vi vill att fler barn ska nå kunskapskriterierna – och därför ska fler lärare anställas inom grundskolan, säger Andreas Erlandsson.

”Det är inte alltid lätt att styra en kommun”

ANDREAS ERLANDSSON

Hur ser han då på det här med privata inslag när det kommer till särskilda boenden?

– Det är en del av vår överenskommelse. Det är inte alltid lätt att styra en kommun – det handlar om fingertoppskänsla och avvägningar när det gäller väldigt många beslut. Hårda prioriteringar är nödvändiga. I det här läget som landet, regioner och kommuner går in i, så är det väldigt viktigt med en stabil majoritet. Vi kommer att behöva ta tuffa beslut framöver. Och det känns bra att kunna göra det tillsammans med ett parti som vi har styrt med tidigare på ett bra sätt, säger Andreas Erlandsson.

”Mörkare tid”

Hur kommer det sig då att Moderaterna lämnade förhandlingarna med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i fredags?

– Vi går in i en mörkare tid – med utmaningar. Därför är stabiliteten jätteviktig. Vi har suttit tillsammans med Socialdemokraterna i fyra år – och jag tycker att vi har gjort det väldigt bra. Vi har tagit tuffa beslut – och kommunen har gått framåt. Det arbetet kan vi bygga vidare på nu, säger Lucas Lodge, som berättar att Moderaterna förhandlade parallellt med Socialdemokraterna och SD–KD–L.

– Vi valde att pausa förhandlingarna i fredags för att vi kände att det var läge att växla upp förhandlingarna med Socialdemokraterna. Under medlemsmötet som Moderaterna hade i onsdags, så tryckte en majoritet av medlemmarna på det här med stabiliteten och det ekonomiska ansvaret.

Men Moderaterna blev erbjudna kommunstyrelseordförandeposten och ordförandeposterna i samtliga nämnder, enligt SD, KD och L. Stämmer det?

– Jag var inte med i förhandlingarna mot slutet – men jag tvivlar på att det var samtliga ordförandeposter. Det har inte jag fått till mig.

”Hade jag tänkt på mitt ego, så hade jag kanske gått den andra vägen”

LUCAS LODGE

Men posten som kommunstyrelsens ordförande?

– Ja, absolut. Men vi gör det här för Oskarshamns bästa. Hade jag tänkt på mitt ego, så hade jag kanske gått den andra vägen, svarar Lucas Lodge.

Mattias Bäckström Johansson (SD) sa att en röst på Moderaterna var en röst på Socialdemokraterna. Hur ser du på det?

– Det håller jag inte riktigt med om. Om vi kollar på den här mandatperioden, då vi har samarbetat med Socialdemokraterna, så har vi genomfört mycket moderatpolitik.

Det låter som att Socialdemokraternas erfarenhet av att styra är väldigt viktig för er…

– Den är inte det viktigaste. Det är stabiliteten som är det viktiga. I den andra konstellationen var det fyra partier som skulle komma överens i en orolig tid. Här är vi två stora och stabila partier. Det väger tungt, säger Lucas Lodge.

Vilka alternativ hade ni, Andreas?

– Vi har också fört samtal med andra partier – men i ett ganska tidigt skede valde vi att fördjupa diskussionerna med Moderaterna, av samma anledning som Lucas nämnde. Det är lättare att vara två stora partier. Jag har varit med i ett styre där vi var fyra partier (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, under åren 2014–2018) – jag vet att det har sina utmaningar, helt klart, säger Andreas Erlandsson.

”Det viktigaste är att vi har Oskarshamns bästa för ögonen”

ANDREAS ERLANDSSON

– Det viktigaste är att vi har Oskarshamns kommuns bästa för ögonen. Och det har fungerat bra under den här mandatperioden, understryker han.

– Vi har arbetat upp ett förtroende och en lyhördhet för varandra. Och jag tror att arbetssättet kommer att bli ännu bättre under den här mandatperioden, säger Lucas Lodge.

Det har flaggats för miljonbesparingar framöver. Hur tänker ni kring det?

– Ja, så är det. Alla som hänger med i samhällsutvecklingen ser ju vad vi går in i – med stigande energipriser och en hög inflation. Kommuner och regioner har också en ny pensionsöverenskommelse, som sticker. Pensionerna är kopplade till inflationen, och det innebär stora förändringar i ekonomin för Oskarshamns kommun. Så är det för alla Sveriges kommuner och regioner, svarar Andreas Erlandsson.

”Stora utmaningar”

– Vi har heller ingen regering på plats än – ja, vi har en övergångsregering, men vi vet inte hur den ekonomiska politiken kommer att se ut framöver. Det får vi kanske några besked om i slutet av den här månaden. Men det är klart att vi står inför stora utmaningar.

Ni väljer att lägga ned tekniska nämnden – är det beslutet kopplat till ekonomin?

– Det leder till en viss besparing – men vi hämtar inte in alla pengar där. Absolut inte, säger Andreas Erlandsson.

– Vi ska gå in i budgetarbetet nu – och vi ser att vi har utmaningar framöver, konstaterar Lucas Lodge.

Har kommunen verkligen råd med en ny hockey- och evenemangsarena i det här läget?

– Det är något vi får kolla på – men vår ambition är absolut att få i gång ett arenabygge under mandatperioden, svarar Lucas Lodge.

Men hur förklarar man det för skattebetalarna – hur kan man ha råd med det, men inte med en del annat?

– Det är olika budgetar, drift- och investeringsbudgetar. Men självklart handlar det om en avvägning – så är det, säger Lucas Lodge.

– Det är en rätt så lång förberedelsetid, med tillståndsprövningar, projekteringar och liknande. Det kostar inte mer i dagsläget – jämfört med hur det såg ut tidigare. Så den processen fullföljer vi. Men när spaden sätts i jorden, ja, det kan vi inte svara på i dag. Givetvis har vi haft med diskussionerna kring detta i våra samtal med Moderaterna. Och där är vi överens, säger Andreas Erlandsson.

Som det ser ut i dag, så går ni vidare med arenaplanerna?

– Ja, vi ändrar inte på beslut som redan är fattade, svarar Andreas Erlandsson.

Han berättar att man nu är framme vid en samrådsprocess som är kopplad till naturvärden, med ekar och annat, i tennishallsområdet – där det är tänkt att den nya arenan ska byggas.

– Vi kommer att jobba vidare med detta och göra vad vi kan. Helt klart.

Var kan ni spara då?

– Vi är inte där i budgetprocessen. Nästa skatteunderlagsprognos kommer den 20 oktober. Och vi har en budgetberedning den 21 oktober. Där kommer vi att sätta summan som du efterfrågar.

Några summor kan ni inte gå in på just nu?

– Nej, vi kan inte nämna någon summa i dagsläget, svarar Andreas Erlandsson.

”Det svåra beslutet tog vi för fyra år sedan”

ANDREAS ERLANDSSON

Vad säger du till socialdemokrater som tycker att S­–M-samarbetet är en smula svårsmält?

– I vårt parti är vi nöjda med innevarande mandatperiod. Det svåra beslutet tog vi nog för fyra år sedan. Då kände man en viss tveksamhet.

Är inte Moderaterna fortfarande Socialdemokraternas ärkefiende?

– Nej, det skulle jag inte säga. Precis som Lucas sa, så handlar det om att få igenom så mycket av sin egen politik som möjligt. Och det tycker jag att vi har lyckats med under den här mandatperioden, säger Andreas Erlandsson.

Hur blir det då med ordförandeposterna i nämnderna?

– Som det ser ut i dagsläget, så kommer Socialdemokraterna att få ordförandeposten i bildningsnämnden. Och vi kommer att få ordförandeposterna i samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden, berättar Lucas Lodge.

Samma som i dag…

– Ja, samma som i dag – förutom att vi tar in tekniska nämnden under det utskottet som jag nämnde, där jag kommer att sitta som ordförande. Så man kan säga att även tekniska går över till oss, säger Lucas Lodge.

Och det här kom till redaktionens mejllåda på måndagseftermiddagen:

”Med anledning av dagens besked om överenskommelsen mellan Moderaterna Oskarshamn och Socialdemokraterna i Oskarshamns Kommun så lämnar styrelsen för Moderaterna i Oskarshamn följande skrivelse.”

”Moderaterna Oskarshamn och Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har nått en överenskommelse för mandatperioden. Moderaterna Oskarshamn strävar efter att genomföra moderat politik i en stabil majoritet. På basis av den senaste mandatperiodens erfarenheter från samarbetet med (S) så har en överenskommelse undertecknats som består av ett antal delar. Bland annat innehåller överenskommelsen riktlinjer hur Oskarshamn skall styras och ledas de närmaste fyra åren, där den politiska styrningen kommer att delas gemensamt mellan (M) och (S). Övriga delar av överenskommelsen handlar bland annat om viktiga hjärtefrågor för (M) såsom att fortsätta med LOV-reformeringen av äldreomsorgen och att utreda vilka delar av tekniska kontorets verksamheter som kan utföras av externa aktörer.

Moderaterna har även fört en dialog med Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna efter valet. Samtalen har varit givande och lösningsorienterade.

På ett medlemsmöte där moderaternas medlemmar var inbjudna presenterades tre tänkbara alternativ. Samregera med (S), samregera med (KD), (L) och (SD) eller att gå i opposition. Samtliga tre alternativ utvärderades. För moderaterna är stabilitet och en stabil majoritet en huvudfråga tillsammans med att kunna genomföra det politiska program som vi gick till val på, t ex fortsatt utveckling av LOV inom äldreomsorgen och genomföra en genomlysning av tekniska kontorets verksamheter i syfte att använda externa aktörer för vissa verksamheter. Ytterligare en mycket viktig aspekt som varit tongivande i diskussionen är den kostnadskris medborgarna och samhället just nu upplever. Utvärderingen av de tre alternativen gav en tydlig inriktning från medlemmarna i Moderaterna Oskarshamn och har varit vägledande i styrelsens slutliga beslut.

Moderaterna Oskarshamns styrelse har i bred enighet valt att fortsätta samarbetet med (S) under kommande mandatperiod. De huvudsakliga skälen för beslutet är att vi står inför en svår tid med skenande el- och bränslepriser samt en hög inflation med allt högre räntor. Det kommer att vara en stor utmaning för kommunen att ta sig igenom den kostnadskris som samhället står inför. En viktig förutsättning för att klara av en svår tid för kommunen och kommunens medborgare är en handlingskraftig och stabil ledning. Vi i Moderaterna sätter stabiliteten i första ordningen när vi nu har beslutat oss för vårt vägval under kommande mandatperiod.

Lars Engsund

Ordförande Moderaterna Oskarshamn”

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS