Andreas Erlandsson (S) om vindkraftsplanerna i Bråbygden: ”Vi måste bygga upp vår kunskap innan vi kan ta ställning i frågan”

Andreas Erlandsson (S) om vindkraftsplanerna i Bråbygden: ”Vi måste bygga upp vår kunskap innan vi kan ta ställning i frågan”

2022-11-30 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

BRÅBYGDEN

ON har tidigare berättat att det finns planer på som mest 14 vindkraftverk vid sjön Stora Vädern i Bråbygden (läs mer om det här).

Det hela befinner sig i sin linda – och något beslut, kopplat till det kommunala vetot, kommer inte att tas förrän Oskarshamns kommun har mejslat fram en ny vindkraftspolicy.

Det säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) till vår tidning på onsdagen.

En vindkraftspolicy klargör kommunens syn på vindkraftsetableringar och pekar på områden som är lämpliga, olämpliga eller möjliga för vindkraftsetableringar.

Vindkraftspolicyn fungerar som ett tillägg till översiktsplanen – och kommunen ska anta en ny översiktsplan i februari nästa år.

Det finns redan en vindkraftspolicy i den befintliga översiktsplanen – men den arbetades fram under en tid då vindkraftverken var mellan 80 och 100 meter höga, konstaterar Andreas Erlandsson.

”Nu pratar vi om helt andra snurror”

Andreas Erlandsson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun

– Nu pratar vi om helt andra snurror, med en maximal totalhöjd på 270 meter. Vi måste bygga upp vår kunskap innan vi kan ta ställning i frågan. Det gäller att sätta sig in i den ordentligt. Vi har bland annat varit på ett studiebesök i en vindkraftspark i Mönsterås. Vi har också varit på Fred Olsens utställning i Bråbo, säger han.

”Arbetet är prioriterat”

– Innan det tematiska tillägget är antaget kommer inga tillstånd för vindkraft till havs eller på land att tillstyrkas inom ramen för det kommunala vetot. I nuläget går det inte att säga när det tematiska tillägget kan vara antaget. Arbetet är dock prioriterat. Men sedan vet vi inte vad som händer på nationell nivå.

Andreas Erlandsson konstaterar att vi står inför en energiutmaning i Sverige.

”Vi behöver utöka vår energiproduktion i landet från 140 till 300 terawattimmar per år”

– Om vi ska komma bort från det fossila. Vi behöver utöka vår energiproduktion i landet från 140 till 300 terawattimmar per år. Men i det här förslaget i Bråbygden saknas en hel del på infrastrukturfronten – vägar och kablar med mera. Vi befinner oss i ett väldigt tidigt skede.

– På det nationella planet, och i hela Europa, står vi dock inför en omställningsutmaning, skulle jag vilja säga.

Många är negativt inställda till en vindkraftsetablering i Bråbygden. Hur ser du på det?

– Därför är det jätteviktigt att man nyttjar samrådstillfället. Det är ju därför man har samråd – där man får delge sina synpunkter och sin eventuella oro, svarar Andreas Erlandsson.

Det är Fred Olsen Renewables som har planer på som mest 14 vindkraftverk vid sjön Stora Vädern, som ligger i närheten av Fallebo, Stora och Lilla Bråbo och Bjälebo.

För elva år sedan, 2011, var det aktuellt med en vindkraftsindustri i Bråbygden – men den gången stoppades planerna.

Vindkraftverk, utanför Fliseryd i Mönsterås kommun
Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln med dina vänner: