Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Angelica Katsanidou (S): ”Det är glädjande”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

”På onsdagen presenterade Region Kalmar län bokslutet för 2022 och återigen så redovisar regionen ett positivt resultat. Överskottet landar på 198 miljoner, vilket motsvarar 2,1 procent i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag”, skriver regionens majoritetspartier – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet – i ett pressmeddelande.

– Det är glädjande att vi återigen visar ett positivt ekonomiskt resultat, att ha ordning och reda på ekonomin är något som vi i S-C-V-majoriteten sätter högst på dagordningen. Men samtidigt så är vi medvetna om att de kommande åren ser betydligt tuffare ut då skatteintäkterna minskar, kostnaderna ökar och regeringens statsbidrag lever inte upp till behoven, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län. Foto: Peter A Rosén

– Vi uppfyller de ekonomiska målen för 2022, där vi klarar överskottsmålet på 2 procent och våra investeringar under året är gjorda utan att låna pengar. Detta är en bra grund att ha med oss när vi nu går in i tuffare år där vi behöver fortsätta att jobba för att kunna leverera goda ekonomiska resultat även i framtiden, säger Karin Helmersson (C), regionstyrelsens vice ordförande.

Karin Helmersson (C)
Karin Helmersson (C). Foto: Peter A Rosén

– Det känns väldigt bra att kunna leverera ett bokslut som är positivt där vi gör ett bättre resultat än budget. Kostnadsutvecklingen har heller inte ökat i den utsträckning som vi befarat. Detta är ett resultat av det goda arbete som våra medarbetare gör varje dag där de bedriver en verksamhet som har både bra kvalitet och som är kostnadseffektiv, säger Lena Granath (V), regionråd.

Lena Granath, vänsterpartist bosatt i Oskarshamn.
Lena Granath (V). Foto: Peter A Rosén

”Region Kalmar län redovisar ett resultat på 197,9 miljoner kronor för 2022. Det är tre miljoner bättre än budget”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

”Det finns tre huvudsakliga förklaringar till det förbättrade resultatet, som är 197,9 miljoner högre än senaste helårsprognosen som gjordes i oktober:

  • Förvaltningarnas resultat har förbättrats.
  • Ökade riktade statsbidrag för bland annat köförkortande åtgärder.
  • En positiv utveckling när det gäller avkastningen på det placerade pensionskapitalet under slutet av året.”

– Det är positivt att regionen klarar ett resultat som är i linje med budget och att de finansiella målen uppnås, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson med anledning av bokslutsrapporten som presenterades på onsdagen.

”Förvaltningarna hade under 2022 en negativ budgetavvikelse med totalt 350 miljoner kronor, vilket är en ökning med fem miljoner kronor mot föregående år. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens underskott uppgick till 340 miljoner, vilket är drygt 36 miljoner mer än 2021. Kalmar länstrafik visade underskott på 94 miljoner, då resandet under året ännu inte nått upp till siffrorna före pandemin.”

”Kostnaderna för inhyrd personal ökade med 6,8 procent eller med 16,6 miljoner kronor. Ökningen gäller både läkare, sjuksköterskor och psykologer. Bemanningssituationen ser olika ut på länets sjukhus och orsaken till den ökade användningen av inhyrd personal är bland annat följdverkningar av pandemin samt en hög sjukfrånvaro”, skriver regionen.

”På väg att försvagas”

”Med ett resultat på 198 miljoner under 2022 når Region Kalmar län det ekonomiska målet om två procents överskott i förhållande till de samlade intäkterna från skatt, utjämnings- och generella statsbidrag. Resultatet uppgår till 2,1 procent.”

”Också det andra målet om att samtliga investeringar ska finansieras med egna medel utan extern upplåning uppfylldes under 2022. Under 2022 investerade Region Kalmar län för sammanlagt 607 miljoner kronor i mark, byggnader och inventarier”, skriver regionen.

”Bokslutsrapporten beskriver också den ekonomiska utmaning som regionen har framåt. Under 2022 har samhällsekonomin varit inne i en period av återhämtning men är nu på väg att försvagas. De negativa ekonomiska förändringarna har kommit snabbt och har därutöver kontinuerligt förstärkts, vilket ger ett bekymmersamt läge.”

”Bra grund”

– Att regionen återigen redovisar ett ekonomiskt överskott ger en bra grund inför framtiden. De kommande två åren ser utmanande ut med försämrade förutsättningar till följd av hög inflation, lägre intäktsutveckling och kraftigt ökade pensionskostnader. I dessa osäkra tider behöver organisationen ha fortsatt ha fokus på det goda arbete som i grunden genomförs, effektiviseringar och på de långsiktiga målen, säger ekonomidirektör Lars Mattsson.

Foto: S-C-V-majoriteten (överst)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS