Anmälan efter felaktig ordination

Anmälan efter felaktig ordination

2020-10-16 0 av Oskarshamns-Nytt


LÄNET

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en felaktig ordination.

Fallet gäller en 89-årig kvinna med känd blodsjukdom som på felaktiga grunder ordinerades järninfusion.

Till följd av detta har patient fått ett ökat behandlingsbehov i form av blodtappningar.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN