Anmälan efter fördröjd diagnos

Anmälan efter fördröjd diagnos

2021-09-24 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos.

Fallet gäller ett barn där diagnostiken av en inflammatorisk tarmsjukdom fördröjdes av olika skäl.

Bakgrunden var att barnet kontrollerades med anledning av astma och allergi. Barnet konstaterades välmående, men på grund av en avvikande tillväxtkurva ordnades en dietistkontakt.

De tarmproblem som senare uppstod tolkades först bero på den järnbehandling som gavs. När barnet vid en kontroll upplevdes som trött och mager initierades en fördjupad utredning varvid diagnosen kunde ställas.

Grafik: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: