Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Antalet anmälda brott minskade under 2022 men ökning sett över en tioårsperiod

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

SVERIGE

Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2022 som publiceras idag.

För andra året i rad minskade antalet anmälda brott. Trots det har antalet anmälningar totalt sett ökat med tre procent jämfört med för tio år sedan. Antalet ökade fram till 2020, men har därefter minskat och ligger nu på ungefär samma nivå som 2014.

Bland brott mot person märks under 2022 minskningar av bland annat antalet anmälningar om sexuellt ofredande med 9 %, och antalet anmälda våldtäkter med 1 %. Däremot ökade anmälningar om misshandel med 2 %.

Fler gärningar bedöms som våldtäkt

Av de anmälda våldtäkterna 2022 utgjordes 8 530 brott av våldtäkt mot kvinnor eller flickor, medan 632 anmälda brott avsåg våldtäkt mot män eller pojkar. Jämfört med 2021 är det en minskning för våldtäkt mot kvinnor med 11 % medan våldtäkt mot män ökade med 3 %. De anmälda våldtäkterna har, totalt sett, ökat de senaste 10 åren med 56 %.

Jämfört med 2013 har anmälningar om våldtäkt mot kvinnor ökat med 55 procent medan anmälda våldtäkter mot män har ökat med 59 procent under samma period. Det ökade antalet anmälningar de senaste 10 åren kan delvis kopplas till förändringar i sexualbrottslagstiftningen som innebär att fler gärningar än tidigare, bedöms som våldtäkt.

Misshandel mot kvinnor vanligast i nära relationer

Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda misshandelsbrott varierat mellan 79 861, år 2013 och 87 995 brott, år 2016. År 2022 hade antalet anmälda misshandelsbrott ökat med 4 procent, vilket motsvarar 3 300 brott, jämfört med 2013. Ökningen märks för misshandel mot kvinnor och flickor med 14 %, medan misshandel mot män och pojkar har minskat med 3 %.

För anmälda misshandelsbrott mot kvinnor var det vanligast, 79 procent, att brottet begicks av en person som brottsoffret var bekant med.

– Det handlar om närstående relationer som par och inom familj eller släkt, såväl som andra typer av relationer, säger Stina Söderman, statistiker, Brå.

Det omvända gäller för män som anmäler misshandel, där var det vanligast att misshandeln, 58 procent, begicks av en obekant gärningsperson. Av dessa brott skedde de flesta, 69 procent, utomhus.

Personrånen minskar

Personrånen minskade totalt sett under 2022 med 11 %, jämfört med 2021. En majoritet, 72 %, var riktade mot vuxna (3 594 brott), och minskade med 11 procent jämfört med 2021. Totalt 1 428 anmälda brott, eller 28 procent av rånen 2022, var riktade mot barn, under 18 år, och de anmälningarna minskade med 12 procent jämfört med året innan.

Bedrägerier har ökat under senaste decenniet

År 2022 anmäldes 195 502 bedrägeribrott, vilket var oförändrat jämfört med 2021. Sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten dock ökat med 33 %.

– Bedrägerier genom social manipulation har ökat, medan andra typer av bedrägerier har minskat. Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där någon tar kontakt med en person och förmår den, genom att utnyttja en förtroenderelation, att göra något som syftar till att ge gärningspersonen ekonomisk vinning, säger Stina Söderman, statistiker, Brå.

Bedrägeribrott mot riktas mot äldre

En stor del, 62 %, av bedrägeri genom social manipulation riktar sig mot äldre. Ett vanligt tillvägagångssätt är att en bedragare utger sig för att vara till exempel en banktjänsteman, eller myndighetsperson. I det senare fallet kan det även bli fråga om brottet föregivande av allmän ställning som är ett brott mot allmän verksamhet (17 kap. BrB).

Anmälningar om övriga brott mot allmän verksamhet, där föregivande av allmän ställning ingår, har ökat med 4 019 brott, vilket motsvarar 294 procent, till 5 387 brott under 2022.

FAKTA / STATISTIK ÖVER ANMÄLDA BROTT

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2022, publiceras av Brå den 30 mars i år. Då publiceras även statistik över konstaterade fall av dödligt våld samt handlagda brott under förra året.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken är deskriptiv och ger inga fördjupade förklaringar till nivåer eller de förändringar som skett över tid. Eftersom statistiken endast omfattar de brott som kommit till rättsväsendets kännedom, ger den inte heller en bild av det totala antalet begångna brott i samhället. För en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten behöver även andra källor användas såsom brottsofferundersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och självdeklarationsundersökningar.

Foto: Fotoakuten

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS