Anton Sejnehed (S): ”Viktiga satsningar i Misterhult”

Anton Sejnehed (S): ”Viktiga satsningar i Misterhult”

2020-10-28 1 av Peter A RosénMISTERHULT

”En viktig parameter för att människor ska trivas på en ort är att det finns förutsättningar att aktivera sig på sin fritid. Oskarshamns kommun har nu, genom ett nära samarbete med Misterhults AIS, kunnat genomföra en rad olika satsningar för att förbättra och utöka utbudet av fritidssysselsättningar i Misterhult”, skriver Oskarshamns kommun i ett pressmeddelande på onsdagen.

– För oss är det viktigt att det finns tillgång till fritidssysselsättning på många ställen i kommunen. Jag är därför glad för att vi tillsammans med civilsamhället har kunnat göra viktiga satsningar i Misterhult för att öka tillgången till fritids- och folkhälsoaktiviteter för fler, säger Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden.  

”Ett exempel är satsningen på Misterhults elljus- och motionsspår. I samarbete med Misterhults AIS har Oskarshamns kommun beställt och monterat avståndsskyltar längs Misterhults elljusspår (röd slinga), Skomarkarloppet och Naturstig (grön slinga). Sedan tidigare har kommunen och Misterhults AIS tillsammans dessutom lagt nytt material i form av stenmjöl på elljusspåret.”

”Fint samarbete”

– Efter ett fint samarbete med Misterhults AIS, uppfyller nu Misterhults elljusspår och naturstig de krav som vi ställer på samtliga motionsspår inom vår kommun, berättar Olof Eriksson, anläggningschef på fritidskontoret.

”2015 satte Oskarshamns kommun och samarbetsföreningarna ett högt mål gällande upprustning av elljus- och motionsspåren i kommunen. År 2021 kommer detta mål att vara uppnått”, skriver kommunen.

– Utmaningen framöver blir att upprätthålla vår satta standard, vilket vi är väl rustade för såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Från och med 2021 kommer Misterhults AIS få fullt stöd för att kunna upprätthålla en god standard på spåren i Misterhult, säger Olof Eriksson.

Satsningar på badplatsen

”Ett annat exempel är satsningen på badplatsen i Götemaren. Under 2020 har Oskarshamns kommun tecknat ett nytt arrendeavtal för badplatsen, ett avtal som möjliggjorde för fler parkeringsplatser som färdigställdes till sommaren 2020.”

”Oskarshamns kommun driver badplatsen och bedriver även en uppskattad simskola med nästan 100 deltagare per år. Oskarshamns kommun har ett tillsynsavtal med Misterhults AIS där föreningen mot en ersättning sköter städ och tillsyn av badplatsen.”

– Misterhults badplats är en av de badplatser som Oskarshamns kommun satsar mest resurser på, förklarar Olof Eriksson. Anledningen till att driften i Götemaren kostar mer än genomsnittsbadplatsen är att vägen till badplatsen är lång, att ytorna vi arrenderar är förhållandevis stora samt att badplatsen är välbesökt, inte minst vår simskola som årligen lockar nästan hundra barn och ungdomar. Vi har även satsat på nyinvesteringar i Götemaren, bland annat en ny parkering samt ett hopptorn. Det är kul att satsningarna på badplatsen har gett resultat i form av mycket besökare.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se