Arbetarna på Scania i Oskarshamn får högre lön

Arbetarna på Scania i Oskarshamn får högre lön

2021-02-19 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Arbetarna på Scania i Oskarshamn får högre lön – jämfört med det tidigare avtalet som vi skrev om nyligen.

I ett inlägg i sociala medier skriver IF Metalls lokala verkstadsklubb att företaget och facket i slutet av förra veckan tog ett beslut om att återuppta de kraschade löneförhandlingarna.

”Diskussionen återupptogs för att säkra en fortsättning på det goda samarbete som varit kännetecknande för relationen mellan företaget och IF Metall”, står det i inlägget.

”Tuffa förhandlingar”

”Efter tuffa förhandlingar de senaste dagarna, så har vi kunnat enas om nivån för de lokala löneökningarna. När förhandlingarna kraschade låg företagets bud på 3,1 procent sammanlagt. Men tack vare alla starka reaktioner, vår mobilisering och en vilja från båda parter att komma överens, så har vi nu tecknat ett avtal”, skriver verkstadsklubben.

”Högre påslag”

”Utöver det central avtalets nivå på 2,7 procent har parterna enats om ytterligare 0,6 procent. I samband med införandet av ett nytt avtal rörande stoppdag i produktion kunde vi lösa upp de låsningar som fanns och enas om ett högre påslag i de lokala löneförhandlingarna”, skriver verkstadsklubben.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN