Arbetet med att värna om Våneviks gammelskog har fått naturvårdspris

Arbetet med att värna om Våneviks gammelskog har fått naturvårdspris

2022-05-02 Av av Annicka Gunnarsson

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

VÅNEVIK

Två eldsjälar i föreningen Våneviks gammelskog, Agneta Anderson och Marit Stigsdotter, fick ta emot ett pris från Naturskyddsföreningen i Kalmar län förra helgen i samband med länsförbundets stämma på Näs i Vimmerby.

Det var i samband med Naturskyddsföreningen i Kalmar län årsstämma på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby som två av föreningens medlemmar, Agneta Anderson och Marit Stigsdotter, fick ta emot naturvårdspris med en prissumma på 10.000 kronor.

”Föreningen och pristagarna är mycket glada och stolta över att vårt arbete med att värna om gammelskogen i Vånevik uppmärksammas”, skriver de i ett inlägg i Facebook-gruppen Vi som värnar om Vånevik.

Gediget arbete med inventering

Jan Herrmann, sekreterare i länsförbundet, delade ut priset till föreningen och gav motiveringen i ett fint tal.

I motiveringen till priset framhåller Naturskyddsföreningen att de är båda mottagarna med stor envishet i många år arbetat med att inventera olika arter i området, både på egen hand och i samverkan med andra föreningar och anlitade experter.

Många rödlistade arter

Föreningen Våneviks gammelskog har hittat totalt 144 naturvårdsarter, varav ett åttiotal är rödlistade, har dokumenterats.

”Naturskyddsföreningens och vår egen förhoppning är att den dokumentation som nu finns ska ge ökad förståelse för naturvård och värdena både i Vånevik och andra gammelskogar”, skriver föreningen i inlägget.

Sprida föreningens arbete

Prispengarna på 10.000 kronor kommer att gå till föreningens fortsatta arbete med att sprida kunskap och inspiration till andra som arbetar för att rädda värdefulla miljöer.

”Vi är inte riktigt framme vid målet än, men har en förhoppning om att vår nya kommunledning under arbetet med den nya översiktsplanen verkar för att ge gammelskogen ett varaktigt skydd mot exploatering. Det skulle innebära att detta fina område med så många och höga natur- och kulturvärden kan bevaras och utvecklas som besöksmål, till glädje för både människa och miljö”, avslutar vinnarna inlägget.

Foto: Våneviks gammelskog

Dela gärna artikeln med dina vänner: