Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Beskedet från Charlotte Sternell: Centern kan tänka sig att samarbeta med Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Det är ganska uppenbart att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill regera tillsammans i Oskarshamns kommun, på något sätt, efter valet i höst.

I valintervjun med ON svarade kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) ”Lotta Sternell (C) och Lena Granath (V)” när undertecknad frågade vilka lokalpolitiker han skulle kunna tänka sig att fika med.

Och när undertecknad intervjuar Centerpartiets förstanamn Charlotte Sternell, så säger hon att hon gillar Lena Granath och att hon gärna fikar med Socialdemokraternas ordförande Anton Sejnehed.

“Inom kommunpolitiken handlar det mycket om personkemi”

CHARLOTTE STERNELL, FÖRSTANAMN PÅ CENTERPARTIETS FULLMÄKTIGEVALSEDEL I OSKARSHAMNS KOMMUN I HÖSTENS VAL

– Jag tänker förstås att valresultatet avgör. Men inom kommunpolitiken handlar det mycket om personkemi. Under den här mandatperioden är det Socialdemokraterna och Moderaterna som styr i Oskarshamns kommun – och det är lite svårare att tänka sig det på riksnivå. Där handlar det mer om ideologi, säger Charlotte Sternell.

Charlotte Sternell (C)
Charlotte Sternell (C) sitter på Långa soffan vid inre hamnen i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

Hon fortsätter:

– Vi kommer inte att göra oss beroende av, eller samarbeta med, Sverigedemokraterna. Vi ligger alldeles för långt ifrån varandra värderingsmässigt. Därför är ett samarbete med dem en omöjlighet, som vi ser det.

Men det går bra att samarbeta med Vänsterpartiet?

– Ja, det gjorde vi ju i kommunen under förra mandatperioden. Så där stänger vi ingen dörr.

Det kan således bli aktuellt med ett majoritetssamarbete tillsammans med Socialdemokraterna?

– Så kan det bli.

Vilka frågor i kommunen är viktigast för Centerpartiet?

  Kärnverksamheterna – i första hand. Vård, omsorg, skola och föreningsliv.

– Vi måste ha en god kvalitet där.

Vill förebygga

– Vi vill jobba med mer främjande insatser inom skolan, vården och omsorgen. Att förebygga i stället för att rycka ut och släcka bränder. Vi vill också att kommunen ska växa. Vi har ju de stora industrierna, men vi vill även underlätta för små och medelstora företag. Sedan är förstås landsbygden en viktig del för Centerpartiet. Där vill vi se en satsning med en miniminivå när det gäller servicen i ytterområdena – jag tänker på skolan, omsorgen, kulturen och så vidare. Vi har inte satt någon peng på detta – men det är vad vi vill driva framåt. Och i vårt senaste budgetförslag lade vi mer pengar på fiberutbyggnaden. Det är en jätteviktig del, för att man ska kunna bo, arbeta och starta företag på landsbygden. Landsbygdspengarna låg under oförutsedda utgifter när vi gick in i den här mandatperioden. Varför är det bara på landsbygden som det ska vara oförutsett? Den frågan ställde vi. Vi måste prioritera landsbygden också. Trenden visar dessutom att fler vill bo på landet, jämfört med hur det var tidigare. Men majoriteten ändrade det där med oförutsedda och det är vi glada och tacksamma för. Man måste se landsbygden som en del av kommunens attraktivitet – och inte bara som något som kostar pengar.

“Vi i Centerpartiet fick igenom motionen om Rättviksmodellen”

Hur vill du summera mandatperioden som snart är slut?

–  Den har, först och främst, varit väldigt präglad av covid-19. Vi har exempelvis haft många digitala möten – och när det gäller pandemin har vi samarbetat på ett väldigt bra sätt över partigränserna. Vi har varit väldigt eniga – det har inte varit några konstigheter. Vi har gjort vad vi kan för våra kärnverksamheter och vårt näringsliv. Det var starkt av oss att klara av det.

– Och vi i Centerpartiet fick igenom motionen om Rättviksmodellen. Vi var även med hela vägen i frågan om äldreboendena i Misterhult och folkomröstningen. Vi kämpade för att boendena skulle få vara kvar. Och Centerpartiet hade en ganska framträdande roll i oppositionen i den frågan. Folkinitiativet hade kontakt med alla – men jag vet att de tog kontakt med Centerpartiet och rådfrågade oss.

Hur vill du summera situationen för nämnderna i kommunen?

–  Samhällsbyggnadsnämnden jobbar ganska aktivt med Rättviksmodellen – med att underlätta för företag och var mer serviceinriktad än kontrollerande. Konceptet kallas för Oskarshamn lätt och rätt. Allt började med en motion från Centerpartiet.

“Får det tufft”

– Tekniska nämnden får det tufft framöver med ökade livsmedels- och drivmedelspriser. Men de har en ekonomi i balans. Bildningsnämnden har också gjort ett bra jobb och har en budget i balans. Det har jobbats mycket med förskoleplatser och det har planerats för en ny skola.

– Socialnämnden har det tufft. Men mycket handlar om de lagstyrda placeringarna – och de är svåra att förutse.

Hur vill ni göra för att få fart på inflyttningen till kommunen?

– Det handlar om attraktiva boenden och ett attraktivt kultur- och fritidsutbud. Vi behöver vara snabbfotade vid önskemål om exploateringar. Det gäller att ha en planberedskap för både bostäder och för näringslivets behov, så att vi kan erbjuda mark snabbt. Rättviksmodellen är ett sätt att underlätta för företagen.

– Det gäller att hjälpas åt med de här frågorna. Och här, där det inte handlar om så mycket ideologi, kan vi samarbeta över partigränserna – och göra det som är bäst för kommunen. En dragning från Attraktiva Oskarshamn visade att det tidigare var mest jobbet som avgjorde när man flyttade från ett ställe till ett annat. Nu är det så mycket annat – det är bostäder, fritid, natur och kultur. Och då behöver vi marknadsföra oss. Vi har mycket att komma med där.

Hur ser du på den kommande mandatperioden? Vilka är de främsta utmaningarna?

– Det är nog ekonomin. Vi har stora investeringar framför oss – en ny skola och en ny arena. Det är en jättestor utmaning, med tanke på omvärldsläget. Kompetensförsörjningen är också en utmaning. Det gäller att få medarbetare till våra verksamheter inom kommunen – och till sjukhuset, som är en viktig del, och näringslivet.

“Jag har själv en mamma som har hemtjänst – och personalen är helt fantastisk”

ON har publicerat ett flertal insändare från undersköterskor som är missnöjda med situationen inom äldreomsorgen. Hur ser du på det?

– Jag tror att det ser väldigt olika ut i kommunen. Jag har själv en mamma som har hemtjänst – och personalen är helt fantastisk. Det fungerar jättebra. Sedan tror jag att det är tufft i många grupper, med hög sjukfrånvaro. Det finns absolut en utmaning.

Är enhetschef

– Vi behöver få upp lönerna och statusen på undersköterskeyrket. Jag jobbar själv som enhetschef inom äldreomsorgen (i Mönsterås kommun). Våra undersköterskor har ett väldigt avancerat arbete. De ska kunna dokumentera, de ska vara bra i bemötandet, de ska kunna hälso- och sjukvård och de ska kunna klara det digitala. Det kommer mer och mer. Det är ett väldigt kvalificerat yrke.

– Vi inom Centerpartiet tänker också att man ska ha någon form av karriärstege. Är man en duktig undersköterska, så ska man kunna utbilda sig vidare och göra karriär inom sitt yrke.

En del pratar om att undersköterskorna inte ska behöva städa, tvätta och laga mat. Hur ser du på det?

– Jag tror också att det kan vara en lösning. Jag tänker att de som står lite längre ifrån arbetsmarknaden, och kanske inte klarar ett undersköterskearbete, skulle kunna få komma in och göra andra arbetsuppgifter. Är man exempelvis utrikesfödd, och har språksvårigheter, så lär man sig svenska lättare om man får komma ut och jobba. Det är bättre än att gå på SFI (Svenska för invandrare).

– Men man ägnar sig kanske inte åt de kritiska arbetsuppgifterna som medicindelegering och sådana saker. Då får de smak på jobbet – och sedan ska det finnas en plan om att vidareutbilda sig sedan.

Hur ser du på skolan och förskolan i kommunen?

– Vi har nog en ganska bra skola i Oskarshamns kommun, ur ett nationellt perspektiv. Vi har jobbat mycket med fler förskoleplatser och det planeras för en ny skola, som är absolut nödvändig, enligt oss centerpartister.

Och ni vill ha skolan i Havslätt…

– Ja, precis. Och där handlar det mycket om de yngre barnen i Saltvik – att de inte ska ha för lång resa till skolan.

“Många elever har det tufft”

– I vårt valprogram har vi skrivit att det behövs fler vuxna i skolan – och då tänker vi inte enbart på pedagoger. Många elever har det tufft, med psykisk ohälsa och så vidare. Därför behövs även andra yrkesgrupper – pedagogerna ska undervisa och hålla sig till det. De har mycket administrativt arbete och då kanske det behövs assistenter som hjälper till med den administrativa delen. Vi tycker också att det ska finnas skolsköterskor och kuratorer på alla skolor. I dag ligger vi över rekommendationerna med cirka 100 elever när det gäller skolsköterskor per elev. Därför behövs det fler sköterskor och fler vuxna som ser eleverna.

ON har skrivit en hel del om barn med särskilda behov. Det har bevisligen varit problematiskt på vissa ställen, enligt flera föräldrar…

– Där är det inte lärare som behövs, i första hand, utan andra med den kompetensen som krävs för att ta hand om barnen. Det är jätteviktigt för arbetsmiljön och arbetsron för alla elever. Man måste nog se individuellt på de olika skolorna – och titta på vilken resurspersonal som behövs.

Hur ser du på ungdomarnas behov, generellt sett?

–  Vi tänker att ungdomarna ska få vara med själva och utforma hur deras fritidsaktiviteter ska se ut, så att de blir meningsfulla. Sedan är skolan en jätteviktig del, med tanke på att de tillbringar mycket tid där. Har man fler vuxna där, så kan man fånga upp vad som behövs på deras fritid.

Hur ser du på bostadsbyggandet i kommunen?

– Det byggs många bostäder nu. Sedan är det en hel del bostadsrätter – och alla har inte råd med det, men det drar i gång en flyttkarusell, som leder till att andra bostäder blir lediga. Men självklart är det viktigt med bra bostäder för alla. Nu är det dock svårt att säga att vi ska bygga mer med tanke på det svåra ekonomiska läget som vi går in i. Vi måste titta på förutsättningarna först. Men det är viktigt att ha bra bostäder om man ska vara en attraktiv kommun.

Hur ser du på brottsligheten och tryggheten i kommunen?

– För mig är inte trygghet alltid kopplat till brottslighet – utan det handlar också om att jag får ha mina barn i en bra skola och att min mamma får en bra äldreomsorg. Kopplar man det till brottslighet, så ligger Oskarshamns kommun någonstans i mitten i trygghetsmätningen – kanske något högre – men det är viktigt med en stark samverkan mellan kommunen/socialtjänsten, skolan och polisen. Föreningslivet och näringslivet är också viktiga.

“Kommer när det behövs”

– Det finns en överenskommelse om att polisen ska vara ute på skolorna vid ett visst antal tillfällen per år. Dyker det upp något som innebär att de behöver vara på en skola oftare, så är de det. De kommer när det behövs.

– Sedan tror jag också att man kan göra saker i det offentliga – jag tänker exempelvis på belysning. Det är viktigt med trivsamma miljöer, som inte inbjuder till brottslighet. Man ska absolut ta de här frågorna på allvar. Jag tror också att skriverierna om skjutningar på olika platser i landet kan skapa en otrygghetskänsla, även om det inte är kopplat till orten där man bor. Det spelar dock ingen roll – man måste jobba med den känslan som finns hos våra medborgare.

Vilka småorter i kommunen har du besökt på sistone?

– Figeholm (i onsdags) – jag var med och satte upp vårt centertält på marknadsområdet. Sedan var jag i Figeholm under midsommarhelgen också – och hjälpte svärföräldrarna som bor där.

– Och från partiet har vi varit i både Figeholm, Påskallavik och Kristdala. Vi ska till Fårbo lite längre fram.

Hur ser du på kultur- och idrottsfrågorna?

– Vi har drivit frågan om en översyn av subventionerna och bidragen till kommunens föreningar. Det finns en orättvisa som är kopplad till om föreningarna äger sina lokaler eller inte. Här har vi flera gånger försökt få till en förändring – och det kommer vi att fortsätta att driva.

– Sedan behöver vi ha bra anläggningar, både i centralorten och i ytterområdena. Och det är viktigt att det finns ett kulturutbud i hela kommunen. Under pandemin fanns Kulturkanalen – och den vill vi gärna återinföra. Då kan hela kommunen ta del av en aktivitet eller ett evenemang.

Hockey- och evenemangsarenan vill ni fortfarande ha på Östra Storskogen-området?

– Ja, det stämmer. Vi har inte ändrat oss, säger Charlotte Sternell och nämner naturvärdena och ekarna på tennishallsområdet (där en majoritet av politikerna i kommunen vill bygga arenan).

“Vad gör vi då?”

– Nu har man kommit fram till att det går bra att bygga hallen där – men vi tänker att utrymmet är för litet för eventuella omändringar eller tillbyggen i framtiden. Då står vi där igen – och vad gör vi då?

Hur tänker ni kring miljöfrågorna på det lokala planet?

– Kommunen gör väldigt många upphandlingar – och då behöver de vara klimatsmarta. Vi ska ha hållbarheten som ett krav i upphandlingsprocesserna.

– Vi behöver dessutom fler laddstolpar. Vi tänker att kommunens fordon ska gå på förnybart. Och att cykelleder byggs ut. Det finns en hel del att göra på kommunal nivå.

Vi får många insändare om nedskräpning vid återvinningsstationer. Hur ser ni på den problematiken?

– Jag tycker att det är rent beklagligt att folk ställer saker på återvinningsstationerna i stället för att åka till fantastiska Storskogen, som har generösa öppettider och hjälpsam personal som visar en till rätta om man inte vet vad man ska göra.

– Sedan brukar jag gå ute vid Ernemar – och där brukar det också ligga skräp. Fyller man dem för mycket, så kommer fåglarna och drar ut det. Är det fullt så är det fullt. Då får man ta med sig skräpet hem eller till en annan papperskorg.

Nedskräpning vid soptunna i Oskarshamn
Så här såg det ut vid Ernemar i Oskarshamn nyligen. Foto: Privat

Hur ser ni på kollektivtrafiken, vägfrågorna och snöröjningen i kommunen?

– Jag är inte superinsatt i den frågan – men jag kollade med Magnus (partikamraten Larsson). Han tycker att det fungerar ganska bra, på det stora hela, både när det gäller vägarna i allmänhet och snöröjningen. Sedan finns det alltid saker som kan bli bättre. Det är viktigt med bra vägar. När det gäller kollektivtrafiken, så är det regionens och KLT:s ansvar – men det är viktigt att ha en bra dialog med dem, så att vi har busslinjer på vägar där folk bor och där det finns behov.

Hur ser ni på Oskarshamns sjukhus?

– Det är superviktigt – det är viktigt att vi kan få vård snabbt. Det handlar även om arbetstillfällen.

– Och det är jätteroligt att läsa om priserna som sjukhuset har fått år efter år.

Hur ser ni på arbetslösheten i kommunen?

– Den är ganska låg – men vi behöver få in dem som står lite längre ifrån arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten jobbar aktivt med det – och det är en hel del som har gått från försörjningsstöd till arbete. Vi tycker också att det måste finnas en skillnad mellan att arbeta och få försörjningsstöd.

– Men annars har alla branscher problem med kompetensförsörjningen.

Hur tänker ni på näringslivsfrågorna i övrigt?

– Vi är stolta över att Rättviksmodellen gick igenom. Skickar man, exempelvis, in en ansökan om alkoholtillstånd, så kanske det fattas en del uppgifter i ansökan. I stället för att ha en mejlkonversation fram och tillbaka, tills handläggaren är nöjd, så åker handläggaren ut och pratar med företagaren i fråga – och berättar att det här och det här saknas. Det är viktigt med en dialog – att vi blir mer serviceinriktade. Det arbetet vill vi fortsätta med och utveckla ytterligare. Det är jätteviktigt med företagsbesök, så att vi inte sitter och hittar på något som inte efterfrågas.

“Vi behöver bli snabbare”

– Vi behöver också bli lite snabbare i olika processer, så att vi inte missar viktiga exploateringar. Jag tänker på Global Food Parks, där Västerviks kommun hann före. Vi var kanske inte tillräckligt snabba där.

Höjd, sänkt eller oförändrad skatt?

– Vi vill inte bidra till någon skattehöjning. Vi tycker att skatten är tillräckligt hög. S och M höjde den ytterligare under mandatperioden.

– Ett löfte om en skattesänkning kan vi dock inte gå ut med, med tanke på alla utmaningar, investeringar och satsningar som kommunen står inför framöver. Men uppstår möjligheten, så vill vi återställa Socialdemokraternas och Moderaternas höjning som kom i samband med återöppnandet av äldreboendena i Misterhult.

Hur ser du på politikerarvodena i kommunen?

– Jag har inte så många uppdrag. Jag får ersättning för förlorad arbetsinkomst. Och det är helt rimligt.

– Jag tycker att arvodena ligger på rimliga nivåer. Det är mycket inläsning och heltidspolitikerna har inte en arbetsvecka på 40 timmar. De är tillgängliga dygnet runt.

Vad är det som driver dig som politiker?

– Att vara med och utveckla Oskarshamn till den bästa kommunen. Att få vara med och påverka och få förtroendet från väljarna att driva de frågorna som vi i Centerpartiet tycker är viktiga.

– Jag är en föreningsmänniska som ganska ofta har hamnat i styrelser.

Började allt i CUF (Centerpartiets Ungdomsförbund) en gång i tiden?

– Nej, jag började engagera mig 2017 – inför valet 2018. Jag gick med i Centerpartiet – och det var framför allt partiets värderingar som avgjorde.

Men du har alltid varit centerpartist?

– Ja, jag har varit där och nosat.

Vilka är dina hjärtefrågor?

– När jag började var det mycket vård och omsorg – och det är ju där jag har min profession. Sedan är det här med näringslivsfrågor och en attraktiv kommun viktigt. Hur ska vi få kommunen att växa? Det är den stora frågan, säger Charlotte Sternell och pratar om platsen vi sitter på (Långa soffan vid inre hamnen i Oskarshamn).

“Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun som folk både vill flytta till och besöka”

– Hamnen går jättebra – vi har Gotlands- och Ölandstrafiken, vi hade Latitud 57 nyligen. Och hamnparken har fått beröm. Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun som folk både vill flytta till och besöka. Vi ska ha nöjda besökare och kommuninvånare – och det ska vara hög kvalitet på våra kärnverksamheter. Man ska vilja jobba inom skolan i Oskarshamns kommun för att det är en bra arbetsgivare – och man ska vara stolt över att jobba inom hemtjänsten i Figeholm, exempelvis, för att Oskarshamns kommun är en bra arbetsgivare. Vi måste satsa på medarbetarna.

Hur skulle du vilja beskriva dig själv som person?

– Jag är nog ganska prestigelös – och oftast rätt så glad. Åtminstone om jag får säga det själv. Du får fråga min familj om de håller med, säger Charlotte Sternell och skrattar.

– Nej, men det tror jag. Jag försöker även lyssna in vad andra tycker.

Hur går det i valet?

– Vi ökar. Absolut.

Ni har tre mandat nu…

– Ja, vi siktar på fem. Det skulle kännas bra. Vi har bra kandidater som absolut skulle kunna vara med och ta ansvar.

Personligt / Charlotte Sternell

Ålder: 53 år.

Bor i: Lyckebo (Kristineberg), Oskarshamn.

Uppvuxen i: Oskarshamn.

Familj: Man, fyra döttrar, en son, två barnbarn och två bonusbarnbarn.

Utbildning: Sociala omsorgsprogrammet.

Jobbar som: Enhetschef inom äldreomsorgen i Mönsterås kommun.

Politiska uppdrag av betydelse genom åren: Kommunstyrelseledamot, kommunfullmäktigeledamot och ersättare i socialnämnden i Oskarshamns kommun.

Fritidsintressen: ”Med fem barn och barnbarn och heltidsjobb samt politik, så blir det inte jättemycket – men vi har ett hus på norra Öland, som jag gärna åker till. Där mår jag väldigt bra”, säger Charlotte Sternell.

Lättsamma snabbfrågor:

Vad läser du helst?

– Jag lyssnar mycket på ljudböcker – och det är roligast att lyssna på svenska deckare. Kristina Olsson är en favorit. Och på vägen till jobbet brukar jag lyssna på radio. På hemvägen blir det ljudbok.

Vad tittar du helst på?

– Ibland streckkollar jag på någon serie.

Favoritmat?

– Mammas kroppkakor.

Vad dricker du helst?

– Skulle jag välja något som jag fick dricka hela livet, så skulle det vara kaffe. Ett glas bubbel med goda vänner är också ganska gott.

Favoritlag inom sportens värld?

– Det får bli sonens innebandylag, Craftstaden, pojkar 2008.

Husdjur?

– Nej.

Favoritfärg?

– Grönt är skönt.

Vad gör du helst en ledig dag?

– Då umgås jag med familjen och goda vänner.

Hur mycket sover du?

– Det ligger nog kring sju timmar per natt.

“Det vore intressant att höra hur Putin och hans närmsta män tänker”

Vad skulle du göra om du var osynlig under en dag?

– Det vore intressant att höra hur Putin och hans närmsta män tänker. Vad är nästa steg? Då kunde man kanske förhindra lite också.

Vilket förhållande har du till sociala medier?

– Jag kollar en del och lägger ut lite ibland. Jag har Facebook, Instagram och Twitter. Jag har också bestämt mig för att inte svara, eller lägga ut något, när jag är arg.

Om du var tvungen att gå med i ett annat parti – vilket skulle du välja?

– Nej, jag kan inte svara på den frågan. Det är svårt.

Vilka personer i de andra partierna tycker du bäst om? Vilka skulle du kunna fika med, eller vilka fikar du med?

– Inför kommunstyrelsen brukar vi fika med representanterna från Liberalerna och Kristdemokraterna. Men i övrigt så gillar jag Lena Granath (V). Sedan funderar jag på Anton Sejnehed (S). Vi är nog väldigt olika – och vi pratar med varandra emellanåt, men det blir mest i samband med sammanträden. Det vore kul att sitta och fika lite med honom.

Favoritårstid?

– Det är nog försommaren. När det är grönt och fint – och sommaren ligger framför en. Det är skolavslutningar och student – och det finns en förväntan.

Favoritställe i kommunen?

– Det är nog Ernemar. Det är fint där, med havet och klipporna.

Hur skulle du vilja beskriva din kontakt med invånarna i kommunen?

– Jag tror att den är rätt så bra. Vi har dock inte kunnat göra så många företags- och verksamhetsbesök under den här mandatperioden, på grund av pandemin. Det är något som jag har saknat.

Vad skrattar du åt?

– Jag skrattar tillsammans med goda vänner – när man kanske pratar om gamla tider och händelser.

Tror du på Gud?

– Ja, på något sätt. Men jag kan inte säga hur.

Tror du på ett liv efter döden?

– Ja, det vill jag tro på.

Vad är meningen med livet, enligt dig?

– Det är min familj – min man, mina barn och mina barnbarn. Det är min mening med livet. God hälsa är också väldigt viktigt, säger Charlotte Sternell.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS