Beslut: Fjärrundervisning på Fröviskolan

Beslut: Fjärrundervisning på Fröviskolan

2021-05-01 0 av Oskarshamns-NyttHÖGSBY

Högsby kommun har, med anledning coronapandemin, tagit ett beslut om att införa fjärrundervisning för årskurserna 7-9 på Fröviskolan i Högsby mellan 3 och 5 maj.

Årskurserna 3 och 5 på skolan arbetar hemifrån under dessa dagar.

Mer information har skickats till berörda vårdnadshavare.

Beslutet har fattats i samråd med smittskyddsenheten i Region Kalmar län.

Smittspridningen i Högsby kommun har ökat under den senaste tiden.

FOTO: FREEPIK