Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

ANNONS

Aktuellt

BESLUT: Nya ekonomiska sparkrav väntar för kollektivtrafiken i Kalmar län

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LÄNET

”Kalmar länstrafik ska vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Det beslutades vid kollektivtrafiknämnden under torsdagen”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Mycket fokus under nämnden riktades mot ekonomin. Bakgrunden är att Region Kalmar län prognosticeras att göra ett underskott på 348 miljoner kronor för 2024. Samtidigt väntas Kalmar länstrafiks minusresultat landa på nästan 60 miljoner kronor. I ljuset av det ger nu kollektivtrafiknämnden trafikdirektören i uppdrag att intensifiera åtgärder för god ekonomisk hushållning och uppmanar till återhållsamhet vad gäller kostnader i all verksamhet. I uppdraget ingår även att, utöver tidigare vidtagna åtgärder, utföra ytterligare förstärkta åtgärder för att nå en budget i balans.”

Skruvar åt ytterligare

”Redan under 2023 inledde Kalmar länstrafik arbetet med att identifiera åtgärder för att nå en budget i balans men förvaltningen behöver nu skruva åt verksamheten ytterligare för att fortsätta minska kostnaderna och samtidigt öka intäkterna”, skriver regionen.

”Kollektivtrafiknämnden beslutade under 2023 kring ett antal uppdrag och åtgärder för att minska kostnaderna inom Kalmar länstrafik. De beslut som nämnden fattade under hösten införlivades i den verksamhetsplan som gäller för år 2024:

  • Genomförande av långsiktiga åtgärder inom närtrafiken.
  • Utredning av tidtabellstyrd färdtjänst och handläggning av sjukresor.
  • Utveckling av försäljningsstrategi för att optimera prissättningen.
  • Åtgärder för linjelagd busstrafik.

Åtgärderna förväntas generera betydande kostnadsbesparingar och ökade intäkter, vilket är avgörande för att nå en budget i balans.

Förvaltningen arbetar även med en översyn av avgifter, digitaliseringsprojekt och effektiviseringar. En betydande del av detta arbete handlar om att säkerställa följsamheten till regionstyrelsens beslut om kostnadsminskningar”, skriver regionen.

Överlåtelse av tåg till Region Jönköping

”Sedan tidigare har Region Kalmar län beställt tolv nya tåg till Krösatrafiken. I september 2023 beslutade regionstyrelsen att anpassa leveransplanen av tåg till Krösatrafiken, till tågbanornas funktionalitet och implementeringen av det EU-gemensamma signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS). Detta ledde till kontakt med Region Jönköping län som visade intresse för att ta över några av de bimodala tågen, det vill säga tåg som kan köra både på el och HVO100.

En avsiktsförklaring har utarbetats för att Region Jönköping län ska ta över de första fyra bimodala tågen. Region Kalmar läns grundbeställning kvarstår och regionen har möjlighet att senare beställa fyra nya bimodala tåg där leverans kan anpassas till implementeringen av ERTMS på Stångådalsbanan och Tjustbanan”, skriver regionen.

Trädpåkörningarnas konsekvenser för Region Kalmar län

”Kristdemokraterna och Moderaterna har begärt en juridisk utredning av Trafikverkets ansvar för trädpåkörningar och de ekonomiska skador det orsakat Region Kalmar län.

Redan nu pågår åtgärder och de redovisas i svaret till nämndsiniativet:

  • Trafikverket presenterar en bristutredning för Stångådalsbanan och Tjustbanan i mitten av april 2024.
  • Region Kalmar län har påtalat behovet av trädsäkring i utredningen.
  • Krösatågets politiska samverkansgrupp och regionerna Kalmar och Jönköping har skrivit till Trafikverkets generaldirektör om behovet av trädsäkring.

Kollektivtrafiknämnden besvarar nämndinitiativet med ovanstående information. Mot bakgrund av de redan pågående processerna är den sammanvägande bedömningen att en juridisk utredning inte bör inledas.

Prisavdrag vid resa med allmän kollektivtrafik

Region Kalmar län har en nuvarande modell där prisavdraget för försenade resor baseras på priset för en enkelbiljett. Under verksamhetsåret 2023 var den totala utbetalda ersättningen för försenade resor, med undantag för resor inom området för EU:s tågförordning, 621 271 kronor.

En jämförelse med andra regioner visar att flera regioner har beslutat att införa en modell där prisavdraget är proportionellt mot en given rabatt.

Genom att övergå till en modell där prisavdraget baseras på giltighetstiden för periodbiljetter (antalet resdagar) kan regionens kostnader för prisavdrag vid försenade resor minska”, skriver regionen.

Medborgarförslag

”En invånare vill att Kalmar länstrafik ska organisera samåkning i privatbilar som alternativ till busstrafiken under lågsäsong på Öland.

Kollektivtrafiknämnden ser förslaget med alternativ till regionala bussresor på Öland som positivt men då liknande projekt av samma karaktär krävt stora resurser tidigare och med bakgrund av det ekonomiska läget Kalmar länstrafik befinner sig i, så ställde sig nämnden negativa till förslaget. Regionfullmäktige fattar det slutliga beslutet i frågan”, skriver regionen.

Arkivfoto: Peter A Rosén

+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
2
+1
0
+1
18

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS