Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Ingemar Lennartsson (KD): “Vad ska samordnaren göra, mer än att kanske koka kaffe?”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

En majoritet av fullmäktigeledamöterna i Oskarshamns kommun röstade på måndagskvällen ja till att lägga en kvarts miljon, eller 257 400 kronor för att vara exakt, per år på ytterligare en arvoderad politiker – en så kallad samordnare för majoritetspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna – som får 30 procent av riksdagsledamotsarvodet.

Frågan avgjordes i en votering – där 29 fullmäktigepolitiker röstade ja till inrättandet av en samordnare.

19 ledamöter från oppositionen röstade nej.

Från oppositionshåll framfördes mycket kritik inför beslutet om den politiska organisationen i kommunen – både mot nedläggningen av tekniska nämnden och inrättandet av ovannämnda samordnare.

“Det har inte föregåtts av någon form av analysarbete”

Mattias Bäckström Johansson (SD)

– När det handlar om den politiska organisationen för kommunen, så tog vi ett beslut för drygt ett år sedan med en ingång om att göra en översyn framåt. Det gör man normalt sett i alla folkvalda församlingar. Man tillsätter en parlamentarisk beredning, där man försöker få en blocköverskridande enighet om vad som är det bästa för Oskarshamns kommun. Det här är också något som Sverigedemokraterna återkommande har efterfrågat, att vi inte ska ha en politisk organisation som är hipp som happ efter varje val – eller anpassad efter de partipolitiska preferenserna och önskemålen om hur den ska vara utformad. Den ska givetvis vara utformad på ett sätt som gör att man får ut så mycket som möjligt, och så bra verksamhet som möjligt, för det som medborgarna betalar för, sa Mattias Bäckström Johansson (SD).

Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot från Oskarshamn
Mattias Bäckström Johansson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén

“Blöter fingret”

Han fortsatte:

– Det finns nog mycket som talar för att en återremiss hade varit högst lämplig, om man ser det utifrån vad som faktiskt presenteras här. Däremot skulle det inte tjäna särskilt mycket till, då det ändå finns en majoritet för själva beslutet i sak. Det man kan notera är ju att det finns skillnader mellan det man presenterade ursprungligen och det som ligger här för beslut. Här finns en större omorganisation, där en nämnd föreslås att läggas ned. Det har inte föregåtts av någon form av analysarbete eller någon behovsanalys. Det har mest handlat om att man blöter fingret och sträcker upp det och landar i att “så här ska vi göra”. Rimligtvis borde det ha föregåtts av ett tydligare beslutsunderlag, där det har jobbats med det här på ett mer utstuderat sätt.

“Ja, det är ju inget som man kan göra”

Mattias Bäckström Johansson

– När det, exempelvis, handlar om platser till kommunala bolag, så pekar man ut opolitiska sådana. Ja, det är ju inget som man kan göra – i och med att de tillsätts av fullmäktige. Annars bygger det ju på en blocköverskridande överenskommelse – och någon sådan diskussion, eller utsträckt hand, har inte funnits.

– När man drar ned på antalet nämnder, så kan det vara en naturlig tanke att man tänker sig att behovet av samordning minskar – att det finns färre saker att samordna. Man flyttar mer arbete i förslaget till kommunstyrelsen genom att införa ytterligare ett kommunstyrelseutskott. Men i det läget väljer man i stället att införa en arvoderad samordnartjänst, vilket innebär att skattebetalarna får betala mer trots att behovet av samordning minskar. Det kanske snarare är ett uttryck för att man har svårigheter med att samordna frågor inom Socialdemokraterna och Moderaterna. Då ska alltså skattebetalarna bära den kostnaden.

“Regleras i kommunallagen”

Mattias Bäckström fortsatte:

– Det är också en intressant del att man tydligt i beslutet pekar ut vilka som ska sitta i det nya utskottet. Ja, det är ju inte ett fullmäktigebeslut – det regleras i kommunallagen. I sjätte kapitlet finns det upptaget vad som gäller för utskottsval – och att det är något som respektive nämnd fattar beslut om och där lagen om proportionellt valsätt är tillämpligt. Vi sverigedemokrater anser att det här borde ha föregåtts av en parlamentarisk beredning. Vi har efterfrågat det under tre mandatperioder. Jag vet inte om majoriteten kan säga något om när vi senast hade en sådan. Det är ganska länge sedan. Det finns nog anledning att återigen fundera på en sådan framledes. Vi yrkar avslag på att inrätta samordnartjänsten – i och med att vi inte ser något behov av en sådan. Behovet av samordning minskar när man tar bort en nämnd. Vi vill även stryka meningen om att det ska vara samma ledamöter och ersättare i de båda utskotten. Och det med hänvisning till att kommunallagen anger vad som gäller vid val till utskott och det är väl en sådan del där vi avser att laglighetspröva, om inte annat, och det vore synd om det äventyrade hela beslutet om politisk organisation, sa Mattias Bäckström Johansson.

“Inte hipp som happ”

Lucas Lodge (M)

Kommunalrådet Lucas Lodge (M) svarade:

– Tack, Mattias, för de orden. Jag kan först lugna kommunfullmäktige och Mattias. Detta är inte ett arbete som har gjorts hipp som happ.

“Gediget arbete”

– Det är ett gediget arbete som vi inom majoriteten har gjort när vi har sett över den politiska organisationen. Vi beslutade oss för att lägga fram ett förslag om att lägga ned tekniska nämnden och inrätta ett utskott under kommunstyrelsen som kommer att behandla de tekniska frågorna. Utskottet kommer också att behandla näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor – samt eftergymnasiala utbildningsfrågor. Detta för att få ett sammanhang och synergieffekter däremellan. Vi lade då över de 30 procenten som tekniska nämndens ordförande har haft i arvode till samordningstjänsten som du nämnde.

– Och samordningstjänsten kommer således inte att innebära några ökade kostnader för den politiska organisationen, sa Lucas Lodge.

“Det här är ett bra och genomarbetat förslag”

Lucas Lodge

Han påpekade dessutom att samordningstjänsten inte är en ny företeelse i kommunen.

– Det är en tjänst som vi har haft tidigare, dock inte mellan 2018 och 2022. Men nu när vi går in i lite tuffare tider, som kommer att innebära utmaningar, så ser vi att den här samordnaren kommer att kunna hitta effektiviseringslösningar och synergieffekter mellan områdena som jag nämnde, som det nya utskottet kommer att hantera. Så det här är ett bra och genomarbetat förslag – inte hipp som happ.

Lucas Lodge (M) talar på ett fullmäktigemöte i Oskarshamn
Lucas Lodge (M). Arkivfoto: Peter A Rosén

– Vi ska vara beredda att byta politisk organisation från mandatperiod till mandatperiod – där det inte finns en samsyn i den folkvalda församlingen, utan man utgår i stället ensidigt från vad den ena sidan tycker. Det kan skapa oreda i förvaltningarna, där tjänstemän inte vet vad som komma skall. Det är precis det som är hipp som happ. Samordningen kanske togs bort av en anledning. Då var man dessutom fler partier (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, reds anm) – och nu är man färre partier i majoriteten när man återinför samordnaren. Den var borta under mandatperioden 2018–2022, då vi också inrättade två kommunalråd – vilket är fler än vad vi har haft tidigare. Det borde kanske finnas en potential till att spara pengar när man har jobbat in rutinerna, men då resonerar man i stället utifrån att man ska flytta arvodena, så att man inte tappar något. Är det detta som är utgångspunkten för omorganisationen – att inte S och M ska tappa arvoden? Det här visar på varför det finns ett behov av en parlamentarisk beredning. Att vi försöker hitta en så stor samsyn som möjligt kring hur kommunen ska vara organiserad framöver och utifrån ett perspektiv att det här ska vara något som ska hålla och leda till alla medborgares bästa, sa Mattias Bäckström Johansson i en replik.

“Ganska lyhörda”

– Förra mandatperioden införde vi två kommunalråd. Men ramen utökades inte. Däremot höjdes gruppledararvodet för Sverigedemokraterna. Då kan vi säga att vi var ganska lyhörda och att vi diskuterade kring hur vi kunde omfördela våra resurser, svarade Lucas Lodge.

“Blir hipp som happ”

Mattias Bäckström Johansson

– Det har gått drygt tio år sedan vi senaste tillsatte en parlamentarisk beredning. Det ska inte gå ett decennium mellan varje översyn. Det är rimligt att man gör en sådan översyn, kring hur kommunen ska vara organiserad, varje mandatperiod. Nu finns det ingen samsyn – i stället går man fram med enskildheter. Något som leder till att det blir hipp som happ. Det är något som Sverigedemokraterna beklagar. När det gäller gruppledararvodet, så handlade det om att man tog vår plats i kommunstyrelsens arbetsutskott och inte respekterade utfallet i de val som då hade skett. Men vilket gick att lösa. Sverigedemokraterna tycker att det är rimligt att man respekterar utfallet i de allmänna valen, sa Mattias Bäckström Johansson.

“Vad ska samordnaren göra, mer än att kanske koka kaffe?”

Ingemar Lennartsson (KD)

Oppositionsrådet Ingemar Lennartsson (KD) gick upp i talarstolen och berättade att han och hans partivänner inte vill lägga skattepengar på en samordnartjänst.

Han efterlyste också en arbetsbeskrivning för denne samordnare.

– Vad ska samordnaren göra, mer än att kanske koka kaffe? Jag vet inte. Det har vi inte sett en rad om, sa Ingemar Lennartsson, som helt och hållet ställde sig bakom Sverigedemokraternas yrkanden.

Ingemar Lennartsson (KD)
Ingemar Lennartsson (KD). Foto: Peter A Rosén

“Varför har man inte bjudit in fullmäktiges övriga partier till överläggningar?”

Magnus Larsson (C)

– Jag kan börja med att instämma i mycket av Mattias Bäckström Johanssons kritik. Ett beslut om en politisk organisation brukar föregås av en bred parlamentarisk förankring – där alla partier i fullmäktige är involverade i diskussionen. Så ser det ut i många kommuner och regioner. Man brukar dessutom ta beslut om den politiska organisationen innan ett val, så att man vet vilka förutsättningar som gäller när valet är gjort. Nu blev det inte så i Oskarshamns kommun – i år heller. Efter förra valet (2018) har det här blivit en intern angelägenhet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Ett sätt att försöka sy ihop sin majoritet. Ett sätt att försöka göra alla nöjda. Ett sätt att se till att båda partierna har en tillräckligt hög arvodesandel. Det går faktiskt inte att tolka det här på något annat sätt. Jag må låta hård när jag säger så. Men det är precis den tolkningen som man måste göra. Varför har man annars tagit fram det här inne i sin slutna kammare, i diskussionen mellan de båda partierna? Varför har man inte bjudit in fullmäktiges övriga partier till överläggningar? Likt mitt eget parti har gjort tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i regionen. Där bjöd man in samtliga partier för att försöka hitta en överenskommelse kring en gemensam spelplan. Men inte i Oskarshamns kommun, sa Magnus Larsson (C).

Magnus Larsson (C)
Magnus Larsson (C). Foto: Peter A Rosén

Magnus Larsson fortsatte:

– Man föreslår bland annat att tekniska nämnden ska läggas ned. Ett gediget underlag, sa Lucas. Men var finns det underlaget? Var finns utredningen som visar att vi ska lägga ned tekniska nämnden – att det är det rätta beslutet? Var är konsekvensbeskrivningen? Inget av det finns med i beslutsunderlaget. Det är ett krav vi ställer på samtliga beslut som vi fattar i den här församlingen – men inte när det gäller den politiska organisationen, för det passar inte Socialdemokraterna och Moderaterna.

“Det skapar en stor klyfta mellan politiken och medborgarna”

Magnus Larsson (C)

– Beslutet innebär också att vi flyttar mer makt, i fler frågor, till färre personer och färre partier. Det är också en konsekvens av den väg som Socialdemokraterna och Moderaterna väljer. Det här är något som vi i Centerpartiet har kritiserat vid ett flertal tillfällen i den här församlingen, när de här olika besluten fattas. För vi anser inte att det är demokratiskt riktigt. Våra medborgare har röstat på ett antal olika partier i Oskarshamns kommun – och de förväntar sig att det ska finnas en bred representation – men det gör det inte i majoritetspartiernas förslag. Utan ni maktkoncentrerar ytterligare, jämfört med hur det såg ut tidigare.

– Det är farligt att gå den här vägen. Det skapar en stor klyfta mellan politiken och medborgarna. Det skapar ett demokratiskt underskott, sa Magnus Larsson.

Han och hans kamrater i Centerpartiet yrkade om att kommunen ska behålla tekniska nämnden och att man som en följd av det ska slopa majoritetens extrautskott. Centern sa också nej till samordnartjänsten.

Magnus Larsson kunde konstatera att Lucas Lodge inte ville svara på ”den springande punkten”.

“Du hade möjlighet att svara nu, men det gjorde du inte”

Magnus Larsson

– Var är underlaget? Vad är det som har gjort att Socialdemokraterna och Moderaterna så väldigt gärna vill lägga ned tekniska nämnden? Var är det underlaget, Lucas? Du hade möjlighet att svara nu, men det gjorde du inte. Det enkla svaret på den frågan är att det inte finns något underlag. Utan det här är bara för att Socialdemokraterna och Moderaterna har fått för sig att vi ska lägga ned tekniska nämnden. Och jag höll på att säga – det kanske är elakt, men jag säger det ändå. Det är för att Lucas Lodge skulle få vara ordförande för ett utskott i kommunstyrelsen, dundrade han.

“Vi tycker att det är fel att utöka den politiska organisationen”

Johanna Wyckman (L)

– Det här är också en mandatperiod som kommer att bli tuff – med inflation, höga elpriser och krig i Europa. Våra verksamheter och våra invånare kommer att få mindre att röra sig med – och vi tycker att det är fel att utöka den politiska organisationen, och lägga till fler arvoderade tjänster, i det här läget, då verksamheter får dra ned på antalet tjänster, sa Johanna Wyckman (L), som yrkade om att kommunen inte ska inrätta en politisk samordnare för Socialdemokraterna och Moderaterna.

Liberalerna yrkade också om att kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha fem ledamöter och fem ersättare i stället för sju ledamöter och sju ersättare.

Liberalerna ställde sig också bakom SD:s yrkande om att det inte ska vara samma ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott och det nyinrättade utskottet under kommunstyrelsen.

Johanna Wyckman (L)
Johanna Wyckman (L). Foto: Peter A Rosén

Lyssnade på Bäckström

Majoritetspartierna gick sedan med på att stryka meningen om att kommunstyrelsens arbetsutskott och det nyinrättade utskottet för näringsliv, arbetsmarknad och tekniska frågor (KSNAT) ska ha samma ledamotsuppsättning – efter att Mattias Bäckström Johansson (SD) påpekat att det inte är tillåtet att ta ett sådant beslut.

“Jag har suttit och tänkt efter”

Lucas Lodge

– Jag har suttit och tänkt efter – och jag har pratat med mina kollegor om det som Mattias Bäckström Johansson lyfte. Vi är villiga att tillmötesgå Sverigedemokraterna där, om att det inte ska vara samma ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott och KSNAT. Så vi är villiga att stryka den meningen, sa Lucas Lodge.

“Det är väldigt viktigt att vi följer de paragrafer som gäller”

Mathias Karlsson (Kustlandspartiet)

– Det här är en fråga som har diskuterats från och till – framför allt under förra mandatperioden. Då var den på tapeten. Då pratade vi också om att vi inte ville se några hastiga förändringar. Nu står vi inför en stor förändring som man inte har haft diskussioner om innan. Kustlandspartiet ställer sig bakom Centerpartiets yrkande i sin helhet. Vi tycker också att det som Mattias Bäckström Johansson lyfte fram är en viktig del i detta. Men nu har ni ju kommit med ett förslag som gör att det inte blir lagstridigt. Det är väldigt viktigt att vi följer de paragrafer som gäller, sa Kustlandspartiets Mathias Karlsson (tidigare oppositionsråd, då som Liberalernas förstanamn).

Mathias Karlsson, Kustlandspartiet
Mathias Karlsson, Kustlandspartiet. Foto: Peter A Rosén

Vi kan även konstatera att Centerpartiet föreslog att de politiska arvodena ska sänkas med totalt en miljon kronor – och centerpartisterna fick stöd av Kustlandspartiet.

Men det var, föga förvånande, majoritetens förslag som vann.

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS