BESLUT: Så ändras barnomsorgsreglerna i Mönsterås kommun

BESLUT: Så ändras barnomsorgsreglerna i Mönsterås kommun

2022-02-23 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS KOMMUN

– Vi tog ett beslut om att ändra barnomsorgsreglerna, så att barn till föräldrar som är sjukskrivna har rätt att behålla sin tid på förskolan och fritids, berättar Lejla Radovic (S), förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Mönsterås kommun, efter onsdagens BUN-sammanträde.

– Det är ett bra beslut, då de nuvarande reglerna skapar onödig administration för förvaltningen och självklart sjukvården – men beslutet gör också att föräldrar som är sjukskrivna slipper ansöka om utökad tid/bibehållet schema så fort de är sjuka mer än en vecka. De behöver heller inte lämna in intyg till förskolan om varför de är sjukskrivna, säger hon.

Nämndens ledamöter pratade även om bokslutet för 2021, som landade på 1,5 minusmiljoner.

– Det handlar delvis om minskade intäkter – men också om ökade interkommunala ersättningar, säger Lejla Radovic.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: