Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Brakförlust för KLT

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

Kalmar länstrafik beräknas göra ett underskott på drygt 100 miljoner kronor i år som en följd av covid-19.

Det framgår av den delårsrapport som presenterades för kollektivtrafiknämnden på fredagen.

Resandet i den allmänna kollektivtrafiken har minskat på grund av pandemin och biljettintäkterna har halverats vilket direkt påverkar självfinansieringsgraden. I stället för målet 50 procent har självfinansieringsgraden sjunkit till 38 procent. En bedömning som görs i rapporten är att först senare delen av 2022 kommer det i bästa fall att vara möjligt att nå upp till 50-procentig självfinansieringsgrad igen.

Även om pandemin påverkat resandet är de som reser med Kalmar länstrafik fortsatt nöjda med kollektivtrafiken. Nöjdhetsundersökningar som genomförs löpande visar att nöjdhetsiffrorna fortsatt ligger kvar på ungefär samma nivå som innan pandemin träffade Kalmar län.

För att underlätta resandet under pandemin har Kalmar länstrafik tagit fram en app som heter GoOn. I appen kan man se uppskattad beläggning på bussarna i Kalmar län samt kan man köpa enkelbiljetter.

Årlig tidtabellsförändring i december

Söndagen den 13 december är det dags för det nationella tidtabellsskiftet som Kalmar länstrafik årligen anpassar sin trafik till.

Tidtabellsskiftet innebär även en översyn av kollektivtrafiken i Kalmar län. Förändringarna i trafiken görs enligt trafikförsörjningsprogrammet som styr utveckling av kollektivtrafiken i Kalmar län.

Justeringarna medför att ett antal turer tillkommer men även att en del avgångar minskar och vissa linjer dras in där resandet är väldigt lågt. Vissa hållplatser omplaceras eller dras in.

Tidtabellen gäller från 13 december 2020 till 11 december 2021

Medborgarförslag

Kollektivtrafiknämnden tog ställning till fyra olika medborgarförslag vid sitt sammanträde på fredagen. Två av dem tog nämnden beslut direkt om.

  • Ett förslag om att utöka trafiken Mörbylånga-Degerhamn avslogs med motiveringen att det i dagsläget finns minst sju resmöjligheter mellan Mörbylånga och Degerhamn/Södra Möckleby. Turerna möjliggör både skol- och arbetspendling. Utöver detta finns ytterligare fyra resmöjligheter under vardagar och en resmöjlighet lördagar med närtrafiken i vardera riktning.
  • Nämnden besvarade också ett förslag om att tillåta att man kan ta med sig cykel på stadsbussarna. Motivet är att stadsbussarna är utformade för att kunna erbjuda plats för ett stort antal resenärer. Allt från sittande, stående, rullstolar, rullatorer och barnvagnar ska få plats. Hopfällbara cyklar räknas som handbagage och får tas med ombord. Av utrymmesskäl finns inte möjlighet att ta med andra cyklar. Vid nästa trafikupphandling 2027 kan frågan bli aktuell.

De två andre medborgarförslagen går vidare till regionfullmäktige för slutligt avgörande.

  • Ett förslag om att det ska tas fram en strategi som gör det möjligt för alla att åka kollektivt istället för med egen bil föreslås besvarad med målen som finns i trafikförsörjningsprogrammet. I Region Kalmar län finns till exempel målsättningen att den allmänna kollektivtrafiken ska ha en självfinansieringsgrad om 50 procent. Halva kostnaden för kollektivtrafiken ska därmed bäras av biljettintäkter. Det innebär att det behövs ett resandeunderlag för att bedriva trafiken. Där resandeunderlaget är stort är trafiken mer frekvent. Där resandeunderlaget är mindre är också utbudet av resor färre. Att bedriva kollektivtrafik som ger alla invånare, oavsett var i länet man bor, tillgång till tät kollektivtrafik veckans alla dagar skulle vara mycket kostsamt och bedöms inte som rimligt vare sig samhällsekonomiskt eller miljömässigt.
  • Däremot anser kollektivtrafiknämnden att ett medborgarförslag om att sänka priset eller göra det gratis för ungdomar att resa med kollektivtrafiken ska avslås. En prissänkning skulle innebära ökade kostnader för Kalmar länstrafik i en redan ansträngd situation. Sedan september månad 2020 finns fritidsbiljetten för ungdomar och barn under 19 år. Biljetten har en giltighet för skolledig tid och ger rätt att resa i hela länet till en kostnad av 1200 kronor per termin.

FOTO

PETER A ROSÉN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS