Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Brunegård (KD) vill att fossilfria järnvägar i länet ska bli en modell för Sverige

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

I en riksdagsmotion lyfter Gudrun Brunegård (KD) fram Region Kalmar läns modell för delelektrifiering av regionala järnvägar, närmare bestämt Stångådalsbanan och Tjustbanan.

“Modellen byggen på en samfinansiering mellan regionerna och Trafikverket, för elektrifiering av delar av banorna, i kombination med inköp av tåg som går att driva både med batteridrift och med diesel. Utmed de elektrifierade sträckorna ska tågets batterier kunna laddas upp för att sedan klara nästa etapp”, säger Gudrun Brunegård.
“Denna modell blir väldigt kostnadseffektiv i förhållande till alternativet att elektrifiera fullt ut. Det kan vara ett sätt att möjliggöra fossilfria järnvägstransporter på de regionala järnvägsnäten runt om i vårt land. Därför vill jag i motionen uppmana regeringen att beakta och vara delaktig i de nödvändiga åtgärderna för delelektrifiering av Stångådalsbanan och Tjustbanan och låta det fungera som modell för övriga Sverige.”

Här är Gudrun Brunegårds motion:

“Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att  beakta och vara delaktig i genomförandet av nödvändiga åtgärder för delelektrifiering av Stångådalsbanan och Tjustbanan och ta lärdom för liknande modeller i övriga Sverige.

Att ställa om till fossilfria transporter är en av vår tids stora utmaningar. Utbyggnad av kollektiva färdmedel spelar där en viktig roll. Järnvägstransporter av såväl människor och gods är som regel mycket miljövänliga.
Det finmaskiga järnvägsnätets regionala banor är ofta inte elektrifierade utan är beroende av dieseldrivna tåg. Kostnaderna för att elektrifiera dessa banor är mycket höga. Därför är den nya modellen med multimodala tåg, som går både på el, batteridrift och diesel, mycket lovande. I praktiken räcker det att elektrifiera vissa sträckor, för att tågets batterier ska laddas upp.
Större delen av Kalmar län är för tågförbindelser mot Stockholm beroende av Stångådalsbanan och Tjustbanan, som ansluter till södra stambanan i Linköping. Båda dessa banor är oelektrifierade. I början av 1990-talet gjordes en upprustning av delar av Stångådalsbanan, men på andra delar finns behov av att byta räls, slipers och att svetsa skarvar, plankorsningsåtgärder och trädfällning utöver ERTMS2.
Region Kalmar län, som har ett samarbetsavtal med Region Östergötland, har tagit fram en modell för delelektrifiering av Stångådalsbanan och Tjustbanan, för att möjliggöra effektiv, miljömässig och säker trafik. Några mötesspår och ett triangelspår i Berga skulle ge fler möjliga tågmöten och skulle förkorta restiden och därmed öka attraktiviteten för att åka tåg istället för bil. Multimodala tågsätt för båda dessa banor till en kostnad på 2,1 miljarder kronor är redan beställda, för beräknad leverans 2024.
Den kalkyl man tagit fram bygger på en samfinansiering, där regionerna och Trafikverket förväntas tar hälften vardera av kostnaderna, utöver det som redan ingår i Trafikverkets underhållsplan. Med ovanstående strategiska insatser skulle notan landa på totalt 2,2 miljarder kronor, vilket måste betraktas som en mycket kostnadseffektiv investering för att uppnå målet om moderna och i stort sett helt fossilfria järnvägstransporter för sydöstra Sverige. Helelektrifiering av motsvarande sträcka skulle kosta mångdubbelt mer.
Detta upplägg, med multimodala tåg och delfinansiering av kostnaderna för upprustning och delelektrifiering av regionala banor, skulle kunna fungera som modell för omställning till fossilfria järnvägar även i andra delar av landet.”

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

SVERIGES RIKSDAG

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS