Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Centerns valprogram har fått rubriken ”För Kalmar läns bästa”: Här är partiets hjärtefrågor

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

HÖGSBY

Stihna Johansson Evertsson – kommunalråd i Högsby kommun, riksdagskandidat och distriktsordförande för Centerpartiet i Kalmar län – och Anders Johansson – kommunalråd i Mönsterås kommun och vice distriktsordförande i Centerpartiet i länet – presenterade på tisdagen Centerns välfyllda valprogram på länsnivå. Det har fått rubriken ”För Kalmar läns bästa!” på grön (såklart) botten.

I underrubriken står det ”En politik som sätter individen i centrum och som ger kraft åt varje människa!”.

Vi befinner oss i vackra Lanhagen i Högsby.

”Bra program”

– Vi tycker att det är ett föredömligt och bra program att stå på i valrörelsen. Själva arbetet har Anders hållit ihop, säger Stihna Johansson Evertsson.

– Ja, och i programmet har vi kokat ner lokala, regionala och nationella frågor som är viktiga för Kalmar län. De hänger ofta ihop, säger Anders Johansson, och nämner näringslivet som ett betydelsefullt exempel.

– Det är en av mina hjärtefrågor. Vi har bland annat pratat om regelkrånglet under väldigt många år. Vi borde kunna komma till rätta med det. Men i stället ser vi att det kanske till och med går åt andra hållet. Att det blir fler regler i stället för färre. Här ser vi att det krävs krafttag – och det finns en utredning, om hur det här ska gå till, som man har jobbat med. Nu behöver vi se till att det blir verkstad av det. Det är en av de viktigaste frågorna inför den kommande mandatperioden – och vi tror att vi kan vara med och göra skillnad, säger Stihna Johansson Evertsson.

”Egenföretagarens ekonomiavdelning är inte stor. Den är alltid underbemannad”

ANDERS JOHANSSON (C)

Det är framför allt de små och medelstora företagen som drabbas, konstaterar Anders Johansson.

– Det är lättare för ett stort företag med en rejäl administrativ avdelning. Men egenföretagarens ekonomiavdelning är inte stor. Den är alltid underbemannad, brukar jag säga när jag pratar om mitt eget företag. Då är regelkrångel ett problem. Det måste vara enklare, säger han.

”Vi driver också det här med gårdsförsäljning av öl och vin – kopplat till att Kalmar län faktiskt är den fjärde största turistregionen i Sverige”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON (C)

– Vi driver också det här med gårdsförsäljning av öl och vin – kopplat till att Kalmar län faktiskt är den fjärde största turistregionen i Sverige. Det är viktigt att kunna koppla ihop upplevelser i vårt län med både besöksmål och mat och dryck på gårdsnivå. Det vore oerhört bra, tycker vi. Så det kommer vi att fortsätta att kämpa för, berättar Stihna Johansson Evertsson.

”Lika risigt”

– Sedan har vi problematiken kring att vi inte använder potentialen fullt ut när det gäller företagande. Bland företagarna i länet är cirka 20 procent kvinnor – männen står således för 80 procent. Det skiljer lite från kommun till kommun, men det ser ungefär lika risigt ut i alla länets kommuner, säger hon.

Det tråkiga är att situationen inte förbättras, betonar Anders Johansson.

– Det är möjligt att det har förbättrats lite grand på riksnivå – men i vårt län har det inte blivit bättre. Nyföretagandet ser ungefär likadant ut. Det slår lite från år till år – och ibland är man glad och tänker att nu – men, nej, säger han.

Vad kan man göra?

– Vi tänker att man kan göra många olika saker – under ett paraply med parollen ”företagarlyft för att utveckla kvinnors möjlighet att driva företag”. Det kan handla om allt från rena kompetensfrågor till företagande i allmänhet – men också om nätverkande, med mera. Detta är jätteviktigt, anser vi, säger Stihna Johansson Evertsson.

– En bidragande orsak är att vi har en lite speciell syn på privat företagande inom de traditionella kvinnoyrkena – som inom vården, exempelvis. Där är det viktigt att vi också släpper fram privata alternativ. Där är det ofta kvinnor som är företagare.

Centerpartiet vill även öka konkurrenskraften i skogs- och jordbruket och öka förädlingen av livsmedel från länet.

”Vi har många frågor som är kopplade till äganderätten. Det är egentligen den som är hotad när vi från samhället går in och reglerar mer och mer när det gäller nyttjandet av de naturresurser som finns i skog och mark”

ANDERS JOHANSSON

– Vi har också många frågor som är kopplade till äganderätten. Det är egentligen den som är hotad när vi från samhället går in och reglerar mer och mer när det gäller nyttjandet av de naturresurser som finns i skog och mark. Knäroten är ett exempel. I det fallet inskränker vi skogsbrukarens rätt att bruka sin skog – och möjligheten att få ett optimalt utbyte rent ekonomiskt i företaget. Här finns det också en samhällsekonomisk aspekt. Vi har inte riktigt råd att göra så här, säger Anders Johansson.

”Tvingar sig fram”

– Nu ser vi Natura 2000-områdena längs med kusten. De kommer inte att bildas i enighet med markägarna. Man tvingar sig fram och lägger på restriktioner. Från olika håll drar man ned på manöverutrymmet för den enskilde landsbygdsföretagaren. Det har vi inte råd med, tillägger han.

Centern vill dessutom förbättra industrins förutsättningar – genom satsningar på infrastruktur, elförsörjning, förbättrad matchning och kompetensförsörjning.

– Där tänker vi framför allt på Mönsterås och Oskarshamn, säger Stihna Johansson Evertsson.

”Kalmar län är ett väldigt starkt industrilän, vilket ofta glöms bort”

ANDERS JOHANSSON

– Ja, Kalmar län är ett väldigt starkt industrilän, vilket ofta glöms bort. Tillverkningsindustrin är nästan ryggraden i vårt näringsliv. Vårt län är missgynnat när det kommer till elpriser och infrastruktursatsningar. Vi måste göra något åt detta om vi ska kunna ha kvar vår fina tillverkningsindustri. Den är viktig för hela länet – och hela nationalekonomin, med tanke på de enorma exportinkomsterna som kommer från Kalmar län, säger Anders Johansson.

”För tunt”

– Det har varit för tunt med infrastruktursatsningar i vårt län ända sedan andra världskriget, konstaterar Stihna Johansson Evertsson.

I Centerpartiets valprogram hittar vi exempelvis satsningar på säkra och robusta vägar och stöd till vägbelysning och enskilda vägar på landsbygden.

”Man ska kunna bo, verka och leva på landsbygden. Det är oerhört viktigt för vårt parti”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON

– Man ska kunna bo, verka och leva på landsbygden. Det är oerhört viktigt för vårt parti, säger Stihna Johansson Evertsson.

– Sedan är förstås klimat- och miljöfrågorna, med en fossilfri energiproduktion, viktiga för oss. Vi bor dessutom i prisområde 4. Vi behöver den fossilfria energiproduktionen som vi kan få fram. Vi behöver varenda kilowattimma – och vi har fantastiska möjligheter i vårt län. Vi kan producera både vindkraft och solenergi. Vi är ett av de soligaste länen i landet – och vi har dessutom väldigt goda vindförhållanden, säger Anders Johansson, som även nämner biogasen och vattenkraften.

”Kärnkraften ligger ju kvar där den ligger. Och vi är inte kärnkraftsmotståndare”

ANDERS JOHANSSON

Kärnkraften, då?

– Kärnkraften ligger ju kvar där den ligger. Och vi är inte kärnkraftsmotståndare. Vi behöver inte ställa dem mot varandra. För det är fritt fram för dem som vill bygga kärnkraft – och det ska det vara, på de platser där kärnkraften redan finns. Däremot finns det inget kommersiellt intresse för det i dag. Om det skulle komma ett kommersiellt intresse, så ligger det långt fram i tiden. Och vi måste lösa saker och ting innan dess. Även om det skulle visa sig att kärnkraft är det absolut bästa alternativet, så måste vi klara oss under väldigt många år innan vi är där och producerar kärnkraft. I dag står inte energislagen mot varandra. Att ställa dem mot varandra är bara retorik. I verkligheten gör de inte det, svarar Anders Johansson.

”Det är klart att det finns ett vindkraftsmotstånd – men jag säger inte att det är kopplat till landsbygden på något sätt”

ANDERS JOHANSSON

Hur ser ni på vindkraftsmotståndet på landsbygden?

– Det är klart att det finns ett vindkraftsmotstånd – men jag säger inte att det är kopplat till landsbygden på något sätt. Vi vet att majoriteten är för vindkraft – sedan har jag full förståelse för att det uppstår ett lokalt motstånd. Det blir likadant när en väg ska byggas. Det finns ingen som vill att vägen ska gå precis bredvid huset. Vi måste ha ett fungerande rättssamhälle som tar vara på människornas synpunkter och väger dem mot andra intressen, säger Anders Johansson.

”Ska inte hamna där”

– Sedan är vi i vårt parti fullkomligt övertygade om att vi måste få mer lokal nytta av vindkraften. Vi har lokal nytta i dag, i form av företagsetableringar och arbetstillfällen och så vidare – men vi måste föra över pengar, som i dag hamnar centralt i Stockholm. Jag tänker exempelvis på fastighetsskatten. Den ska inte hamna där. Den ska hamna lokalt, så att människor ser att vindkraften avlönar undersköterskor eller lärare i skolan. Då skulle vi få en större acceptans. Vi måste dit.

– När det gäller sol-el, så föreslår vi ett utökat skatteavdrag för egen produktion. Jag tror att det skulle göra skillnad, säger Anders Johansson.

Centerpartiet har också ett antal förslag på trygghetsfronten.

”Man ska kunna vara trygg och säker både som invånare och företagare”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON

– Man ska kunna vara trygg och säker både som invånare och företagare, säger Stihna Johansson Evertsson.

Centern vill att det ska ställas krav på trygghetsperspektiv i samhällsplanering och fysisk byggnation. Partiet föreslår även skärpt lagstiftning för tillgreppsbrott och upprepade trafikbrott.

Upprepade trafikbrott

– Det är viktigt med förebyggande åtgärder. Vi måste fånga upp barn, som behöver extra stöd i livet, tidigare. Men vi får heller inte glömma brottsligheten som är typisk för landsbygden och de mindre orterna. Vi har framför allt problem med de upprepade trafikbrotten, som vi har pratat mycket om, och en del stölder. Det är den brottsligheten som är vanligast i mindre kommuner som exempelvis Mönsterås och Högsby. Underskattar vi den brottsligheten, så kanske vi dräneras på de lokala poliserna. Vi behöver en polisnärvaro i hela landet och i hela länet, säger Anders Johansson.

I valprogrammet från centerpartisterna i Kalmar län hittar vi bland annat följande:

Centerpartiet i länet vill:

Stärka oberoende mediers ställning i Sverige

Stärka mediers skydd mot hat, hot och trakasserier

Stärka Sveriges förmåga att hantera cyberattacker

Att Sverige ska söka medlemskap i Nato

Öka anslagen till försvaret, inklusive totalförsvaret och civilsamhällets organisationer

Fördjupa försvars- och säkerhetssamarbetet inom EU

Minska regelkrånglet för företagen. Det ska vara lätt att göra rätt

Tillåta gårdsförsäljning av öl och vin

Utveckla Kalmar län som besöksmål

Införa ett företagarlyft för att utveckla kvinnors möjlighet att driva företag

Förbättra industrins förutsättningar genom satsningar på infrastruktur, elförsörjning och förbättrad matchning och kompetensförsörjning

Öka konkurrenskraften i jordbruket och öka förädlingen av livsmedel från länet

Att det ska finnas kommersiell service på landsbygden

Satsa på ett fungerande höghastighetsbredband

Skapa säkra och robusta vägar

Ha en fungerande kollektivtrafik

Stärka föreningslivet

Främja utbyggnaden av laddinfrastruktur även på landsbygden

Ha ett strandskydd som möjliggör byggande på landsbygden

Öka servicen genom ny teknik

Stärka landsbygdens infrastruktur genom stöd till vägbelysning och enskilda vägar

Minska regelkrånglet och införa skatteavdrag för produktion av egen sol-el

Regionalisera fastighetsskatten för vindkraftverk, så att mer av vinsten hamnar där elen produceras. Då får vi en ökad acceptans för vindkraften

Underlätta utbyggnaden av havsbaserad vindkraft

Stärka produktionen av biogas

Kommuner och regioner ska vara föregångare när det gäller energisnåla, klimatsmarta byggnader och energibesparande åtgärder. Vi vill se ett ökat byggande i trä

Att det ställs krav på trygghetsperspektiv i samhällsplanering och fysisk byggnation

Skärpa lagstiftningen för tillgreppsbrott och upprepade trafikbrott

Införa krav på att nämndemän ska genomgå en obligatorisk utbildning om våld i nära relationer samt offers agerande under rättsprocessen. Kunskap hos exempelvis vårdpersonal ska öka

Att det ska vara obligatoriskt att erbjuda stödperson till den som utsatts för våld i nära relation

Öka stödet till civilsamhället, exempelvis kvinnojourerna

Öka likvärdigheten i skolan

Öka möjligheten för skolor/huvudmän att samverka kring personalförsörjningen

Stärka och bygga ut yrkeshögskolan i samarbete med näringslivet

Stärka kopplingen mellan utbildning och näringsliv

Stärka vuxenutbildningen i samarbete med folkhögskolorna

Införa inträdesjobb som en ny tidsbegränsad anställningsform med lägre ingångslön och slopade sociala avgifter

Göra utbildningar med traditionella könsmönster attraktiva för alla, oavsett kön

Satsa på utvecklingen av egenvård

Utveckla e-tjänster och digitala vårdmöten inom sjukvården

Stärka kraven på samverkan mellan kommuner och regioner med individen i centrum. Civilsamhället bör kopplas in där det passar

Satsa på kompetensförsörjningen, karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor och införa en kompetensutvecklingsgaranti

Införa chefsutbildningar för bättre arbetsmiljö

Skärpt fokus på jämställd vård och öka kunskapen om kvinnosjukdomar

Stärka arbetet med tidiga individuella insatser i skolan

Genomföra förebyggande insatser från socialtjänst utan behovsbedömning

Satsa på barn- och ungdomspsykiatrin för att korta köer och utredningstider

Erbjuda digitala vårdmöten och digitala behandlingsalternativ inom psykiatrin och här inkludera äldre som målgrupp

Satsa på att utbilda fler som kan erbjuda psykiatrisk hjälp och kontinuerligt stärka kompetensen inom alla områden – karriärvägar, löner.

Foto: Peter A Rosén

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS