Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Centerpartiet vill också öppna upp Hultgården och Charlottagården

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

MISTERHULT/OSKARSHAMN

Igår berättade vi att Kristdemokraterna och Liberalerna vill öppna Charlottagården och Hultgården i Misterhult igen.

Idag kan vi slå fast att även Centerpartiet har med det förslaget i sin budget för 2021.

I ett pressmeddelande, som skickades ut på tisdagen, konstaterar Centern att partiet hela tiden har sagt nej till en stängning av äldreboendena i Misterhult.

Partiet skjuter därför till pengar till socialnämnden, i budgetförslaget, för att Charlottagården och Hultgården ska kunna återöppnas.

Centerpartisterna betonar att kön är lång för dem som vill få en plats på ett särskilt boende i Oskarshamns kommun.

“Stort misstag”

”Socialdemokraterna och Moderaterna har inte presenterat ett enda förslag för att lösa detta”, skriver Centerpartiet i pressmeddelandet.

”Detta visar vilket stort misstag det var att lägga ner boendet i Misterhult. Det är så det blir när prestigen får gå före förnuftet i de politiska besluteten”, understryker partiet.

Magnus Larsson (C).

”Att öppna boendet i Misterhult löser inte hela kön, men det är en bra bit på vägen. Dessutom ger det människor möjlighet att bo kvar i sin hembygd när de blir gamla samt att det skapar flera värdefulla arbetstillfällen för bygden. Centerpartiet skjuter till totalt 9 miljoner kronor till detta och finansieringen sker genom en ramförstärkning till socialnämnden på 4 miljoner kronor samt att 5 miljoner av det sektorsvisa statsbidraget på 13 miljoner tas i anspråk. Övriga ekonomiska satsningar som finns med i vårt budgetförslag är införande av Rättviksmodellen, ökad budget för föreningsbidrag och enskilda vägar, mer närproducerad mat i våra kommunala kök samt pengar för försköning av mindre tätorter. Centerpartiet har under flera år föreslagit att Oskarshamns kommun skall införa Rättviksmodellen, senaste rankingen angående näringslivsklimatet i kommunen visar med all önskvärd tydlighet att det behöver göras förändringar.”

Charlotte Sternell (C).

”Tyvärr står majoriteten helt handfallna inför detta, de avsätter 1 miljon i sin budget – men ger inga förslag på vad de vill göra med pengarna. Att göra samma sak som man alltid har gjort, men 1 miljon dyrare, är knappast någon väg ut ur krisen. Här behöver man tänka om och tänka nytt.”

“Stor orättvisa”

Centerpartiet avsätter 500 000 kronor i sin budget för att införa och implementera Rättviksmodellen, vi föreslår att det är kommundirektören som ska få uppdraget att genomföra detta. Det råder idag en stor orättvisa mellan kommunens föreningsliv där subventionsgraden skiljer sig mycket mellan de föreningar som äger sina egna anläggningar och de föreningar som hyr in sig i kommunala lokaler. Vi föreslår att bildningsnämnden skall få i uppdrag att göra en utredning om hur dessa orättvisor kan utjämnas, i ett första steg att nå mer rättvisa i systemet så föreslår vi en ökning av budgeten för föreningsbidrag med 400 000 kronor. Majoriteten har föreslagit en minskning av bidragen för enskilda vägar, detta är något som vi motsätter oss. Det finmaskiga vägnätet är av väldigt stor vikt för samhället, att människor ska kunna ta sig fram på hyggligt säkra och bra vägar till och från bostaden men även för kommunens egna verksamhet är dessa viktiga. Räddningstjänst behöver ta sig fram och vägarna är också arbetsplats för många anställda inom exempelvis hemtjänsten.”

”Centerpartiet ökar i sitt budgetförslag budgeten för enskilda vägar med 350 000 kronor i förhållande till majoritetens förslag. Utöver de rent ekonomiska förslagen så föreslår också Centerpartiet en rad utredningsuppdrag. Vi föreslår att interndebiteringssystemet ses över för att på sikt kunna kapa kostnader. Vi föreslår att en utredning genomförs om hur vi säkerställer att vi har en väl bemannad och fungerande räddningstjänst i hela kommunen.”

“Ekonomiskt tuffa”

”De kommande åren ser ekonomiskt tuffa ut och därför behöver vi se över vilka verksamheter som kommunen skall bedriva i egen regi och vilka som kan utföras av någon annan. Därför vill vi också ge kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av kommunens samtliga verksamheter i syfte att se vilka delar som skulle kunna genomföras av någon annan än kommunen själva, vi föreslår också att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram underlag på vilka för- och nackdelar som skulle finnas för att konkurrensutsätta verksamheten kost och service. Satsningarna i Centerpartiets budget finansieras genom att dels göra andra prioriteringar än majoriteten – men också genom att vi räknar med en högre befolkningssiffra än majoriteten. S och M:s budget bygger på en befolkningssiffra som är nästan 100 personer lägre än befolkningssiffran var per den sista augusti i år, därför anser vi att det är rimligt att skriva upp siffran något vilket ger 4,5 miljoner i högre intäkter för kommunen”, skriver Centerpartiet.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS