Charlotte Sternell (C): ”Jag känner mig extra glad”

Charlotte Sternell (C): ”Jag känner mig extra glad”

2021-09-25 Av av Oskarshamns-Nytt

KALMAR/OSKARSHAMN

Vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet.

Det är titeln på det stämmoprogram som Centerpartiets partistämma beslutade om på lördagen.

Ombuden från Oskarshamns kommun är mycket nöjda med det beslut som stämman fattade.

Stämmoprogrammet tar sin utgångspunkt i att vården och omsorgen ska vara tillgänglig och jämlik och jämställd i hela landet. Men programmet tar också upp frågor om att lyfta personalen förutsättningar och möjlighet till utveckling.

– Det är mycket som är bra i programmet och jag känner mig extra glad över att Centerpartiet driver en politik som också sätter fokus på personalfrågorna genom att vi vill värna kontinuitet med utbildad personal och att vi vill se färre medarbetare per chef, säger Charlotte Sternell.

– För mig känns det extra bra att vi också satsar på digitaliseringen inom vården, det gör vården mer tillgänglig för våra medborgare. Jag är också glad över att Centerpartiet nu vill att det ska satsas resurser till ökad forskning för att öka kunskapen om kvinnors sjukdomar, det skapar förutsättningar för en mer jämställd vård, säger Magnus Larsson.

Foto: Centerpartiet

Dela gärna artikeln: