Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Chatrine Pålsson Ahlgren och Anders Andersson i Kristdemokraterna: Vi bygger ett äldrevänligare Sverige

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

DEBATTARTIKEL

I Sverige ska du kunna leva ett aktivt, tryggt och värdigt liv, oavsett ålder.

Vi har en förhållandevis bra äldreomsorg, men mer behöver göras.

Alltför ofta vittnar äldre eller deras anhöriga om brister i omsorg, inskränkningar på självbestämmandet eller avsaknad av en meningsfull tillvaro.

Vi kristdemokrater betonar ofta värdet av människors känsla av mening, som stärks i relationerna till andra.

Ofrivillig ensamhet

Informations- och kommunikationsteknikens snabba utveckling har medfört att vi som samhälle aldrig tidigare har kommunicerat så mycket som vi gör nu.

Samtidigt är den ofrivilliga ensamheten utbredd, inte minst bland de allra äldsta.

“Ensamhet som inte är frivillig är farlig”

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) och Anders Andersson (KD)

Ensamhet som inte är frivillig är farlig.

Sedan Kristdemokraterna klev in på socialdepartementet har vi tagit initiativ till en omfattande gemenskapssatsning, som bland annat inkluderar en uppsökande verksamhet med hälsosamtal.

Målsättningen med hälsosamtalen är att identifiera personens behov och introducera dem till vad det civila samhället, eller kommunen, kan erbjuda i form av sociala, kulturella och fysiska aktiviteter.

Det är inte samtalen i sig som är åtgärden mot ensamhet, utan det är aktiviteter och gemenskaper som samtalen resulterar i som kommer att göra skillnad.

Anpassat boende

Den som fyllt 85 år ska ha möjlighet att få flytta till ett anpassat boende.

Det är få, om ens någon, som ansöker om att flytta till ett anpassat boende om man inte bedömer att det är något man behöver.

Anledningarna kan vara fysiska såväl som psykiska.

Med anledning av att biståndsbedömningar blivit allt snävare eller för att det inte finns tillräckligt med platser, nekas idag många en plats.

En äldreboendegaranti är dock lite värt utan några äldreboenden och därför behövs fler av olika typer av äldreboenden som är anpassade efter olika typer av behov.

“Under coronapandemin kunde man inte längre blunda för de brister som finns inom äldreomsorgen och vården av äldre”

Under coronapandemin kunde man inte längre blunda för de brister som finns inom äldreomsorgen och vården av äldre.

Den geriatriska kunskapen behöver öka och spridas i alla de olika verksamheter som är nödvändiga för att tillförsäkra en god vård och omsorg.

Kunskaperna om de underliggande faktorerna vid akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande behöver stärkas.

“Tar äldrefrågor på allvar”

Parallellt ska en långsiktig demensstrategi tas fram för att motverka olika typer av demens, inte minst den dominerande typen Alzheimers.

Med Kristdemokraterna i regering har Sverige ett styre som tar äldrefrågor på allvar, inom flera olika sakpolitiska områden.

I Region Kalmar län har vi kristdemokrater vid upprepade tillfällen lyft äldres speciella behov när det gäller hälso- och sjukvård.

Vi är beredda att i våra kommuner och regionen arbeta tillsammans med vår nya regering för att uppnå ett äldrevänligare Sverige.

Chatrine Pålsson Ahlgren, Mönsterås

Ledamot i KD-distriktets verkställande utskott

Anders Andersson, Järnforsen

Ledamot i KD-distriktets verkställande utskott

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD). Foto: Peter A Rosén
Regionråd Anders Andersson (KD)
Anders Andersson (KD). Foto: Region Kalmar län

Foto: Freepik (överst)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS