Coronasmittan: Viktig information till hushåll i Kalmar län

Coronasmittan: Viktig information till hushåll i Kalmar län

2020-10-16 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Region Kalmar län presenterar nu de förhållningsregler som gäller i hushåll där en person har konstaterad covid-19, så kallad hemisolering.

Som ytterligare en åtgärd för att minska smittspridningen beslutade Folkhälsomyndigheten i förra veckan om riktlinjer för hemisolering av hushållskontakter, vilket vår tidning har skrivit om.

Undvika kontakter med andra

– Från det att en person i ett hushåll testats positiv för covid-19, ska alla i hushållet agera som om de också testats positivt för covid-19 och undvika kontakter med andra. Man ska stanna hemma minst sju dagar även om man inte har symtom. Kan man jobba hemifrån gör man det, annars utgår smittbärarpenning från Försäkringskassan. Detta är förhållningsregler som behandlande läkare ger och den som omfattas kommer att bli kontaktad av smittspårningsenheten, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Om man är symptomfri, upphör förhållningsreglerna automatiskt på dag åtta. Man bör dock vara observant på symtom i ytterligare sju dagar. Dagarna räknas från att den person som är smittad blev provtagen.

Kalmar län har i dagsläget få bekräftade fall, få patienter inlagda på sjukhus och ingen patient har intensivvårdats sedan i mitten av sommaren. Däremot ser man tecken på ökning.

Omfattande smittspårning

– En förklaring till det gynnsamma smittläget kan vara den omfattande smittspårning som sker genom vilken numera drygt två tredjedelar av alla bekräftade fall upptäcks. Samtidigt vet vi att utvecklingen snabbt kan vända, inte minst ser vi det i många andra län just nu. Därför är det oerhört viktigt att vi fortsätter att hålla i och hålla ut, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Det är viktigt att fortsatt följa de allmänna råden. Stanna hemma om man har symptom, testa sig och stanna hemma tills man har fått provsvaret. Det är också viktigt att fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna ofta och vara rädd om de äldre i samhället.

Som ett ytterligare steg för att kunna begränsa och påverka smittspridningen kommer nu Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren ha möjlighet att besluta om lokala allmänna råd i samband med större utbrott. Det kan exempelvis vara att rekommendera invånarna att begränsa sitt resande, undvika att resa med kollektivtrafiken eller begränsa sitt umgänge med personer i riskgrupper.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn