Coronaviruset kan vara luftburet

Coronaviruset kan vara luftburet

2020-04-04 0 av Peter A Rosén

VÄRLDEN

Coronaviruset kan vara luftburet, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

Det finns en viss risk för att coronaviruset kan vara luftburet, rapporterade WHO på fredagen.

Det innebär, i sådana fall, att mindre droppkärnor kan spridas via luften – och därmed skulle människor kunna andas in dem.

”Det är dock inte vetenskapligt fastställt att coronaviruset kan vara luftburet. Det har än så länge bedömts spridas som en så kallad droppsmitta, där vätskedropparna från exempelvis en nysning snabbt faller till marken. Den stora smittrisken tros fortfarande ligga i att utsättas för nysningar, hostningar och kontaminerade ytor”, skriver SVT Text.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: FREEPIK