Covid-19-vaccineringen är redo för ett nytt steg i länet: Snart är det 70-plussarnas tur

Covid-19-vaccineringen är redo för ett nytt steg i länet: Snart är det 70-plussarnas tur

2021-01-18 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Region Kalmar län förbereder nu för nästa steg i vaccinationskampanjen. Planen är att personer över 70 år ska börja vaccineras andra halvan av februari.

Den här veckan drar vaccinationerna igång av personal inom kommunerna och sjukvården som jobbar nära sköra äldre på särskilda boenden eller hemtjänst och med covid-sjuka.

Samtidigt fortsätter vaccinationen av brukare på särskilda boenden, personer med hemtjänst och personer i dessa hushåll.

Pågår för fullt

Denna vaccinering sker i nära samarbete med kommunerna. Planeringen för nästa prioriteringsgrupp, de över 70 år, pågår samtidigt för fullt.

Alla över 70 år kommer i början av februari att få ett brev som beskriver hur de ska gå till väga när de bokar sin tid.

Om vaccinet levereras enligt plan kommer vaccinationerna också att starta under februari månad.

Avgiftsfritt

Den avgiftsfria vaccinationen (som är skattefinansierad) är frivillig och var och en som vill vaccinera sig kommer att få boka en tid till den hälsovalsenhet man är listad vid.

Det kommer att ske via 1177.se och någon inloggning med bank-id kommer inte att behövas.

Därför kan också personer som har svårt att själva boka lättare ta hjälp av närstående.

Om man inte kan boka via 1177.se kommer det att finnas möjlighet att ringa till hälsocentralen eller den privata hälsovalsenheten och boka tid.

Men ju fler som har möjlighet att själva boka tid på 1177.se, desto större möjligt har vården att hjälpa dem som ringer för att boka.

Viktigt att veta

Region Kalmar län kommer senare att meddela när tidbokningen öppnar.

Det är viktigt att veta att regionen aldrig ringer upp och ber om koder till bank-id eller ber dig logga in via bank-id.

I de fall som regionen ringer upp enskilda personer har det föregåtts av en tidigare överenskommelse om detta, som till exempel när du har sökt vård vid en mottagning eller varit på undersökning.

Följ polisens råd när det gäller personer som ringer och vill ha känsliga uppgifter:

  • Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.
  • Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
  • Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
  • Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
  • Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn