Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

De större djuren på gården Nymålen utanför Oskarshamn kan inte vara kvar: Kvar blir mindre djur

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

OSKARSHAMN

Verksamheten vid Nymålen förändras på grund av personalminskning från regionen. Innebörden blir att de större djuren vid Nymålen tyvärr inte länge kan vara kvar. Kvar blir mindre djur – ankor, hönor, kaniner och get, som förhoppningsvis kan utgöra en positiv del av rehabiliteringen för de brukare som vistas vid Nymålen.”

Det skriver Rolf Lindström (M), ordförande i socialnämnden i Oskarshamns kommun, i ett mejl till ON på onsdagen.

Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) på en pressträff i Oskarshamns stadshus
Rolf Lindström (M). Foto: Peter A Rosén

ON pratar dessutom med kommunalrådet Lucas Lodge (M) på onsdagseftermiddagen.

Vi fick uppgifter om att kommunen eventuellt planerar för att dra in bidraget till Nymålen (verksamheten/patientföreningen får bidrag både från Oskarshamns kommun och Region Kalmar län). Stämmer detta?

– Inte mig veterligen. Det är om det har diskuterats på tjänstemannanivå, men det är inget jag känner till. Det jag vet är att regionen har dragit in viss personal – och det försvårar för de stora djuren på Nymålen, säger Lucas Lodge.

Frågan tas upp längre fram om inte annat – i och med att ett nytt avtal, eventuellt, ska mejslas fram mellan kommunen och regionen (det nuvarande avtalet löper fram till årsskiftet).

– Ja, så är det. Men det blir konsekvenser om regionen drar in sina medel där ute. Det kommer även att påverka kommunen i sådana fall, svarar Lucas Lodge.

Lucas Lodge (M), kommunalråd i Oskarshamns kommun
Lucas Lodge (M), kommunalråd i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

Kulturföreningen Bokskogen, en brukar/patientförening som är involverad i verksamheten på lantgården Nymålen utanför Oskarshamn, uttryckte på ett årsmöte samfällt en stor oro för verksamhetens framtid.

Det framgår av en skrivelse som föreningen, genom Olle Hollertz, har skickat till ledamöterna i regionfullmäktige i Region Kalmar län och kommunstyrelsen i Oskarshamn.

“Tiden är knapp”

”På grund av förändringar i bemanning och planerade förändringar i djurhållningen uttryckte årsmötet samfällt en stor oro för verksamhetens framtid. Då tiden är knapp önskar vi att framföra vår oro till fullmäktiges ledamöter och om möjligt få ett uttalat stöd för verksamheten, vars grund är aktivitetsbaserad behandling med djur som verktyg”, skriver Olle Hollertz, som befarar att Nymålen är nedläggningshotad.

“Öppenvårdspsykiatrin på Nymålen är viktig och vi vill att den ska vara fortsatt öppen”

Lena Granath (V), regionråd med psykiatri-, hälso- och sjukvårdsansvar i Region Kalmar län

ON kontaktade Lena Granath (V), regionråd med psykiatri-, hälso- och sjukvårdsansvar i regionen, under den gångna helgen.

Hon svarade så här via e-post:

”Vi har samma åsikt som vi alltid haft, öppenvårdspsykiatrin på Nymålen är viktig och vi vill att den ska vara fortsatt öppen. Regionen har ett samverkansavtal med både Kulturföreningen Bokskogen och Oskarshamns kommun. Däremot kan jag som politiker inte uttala mig i vare sig personalärenden eller hur patienter ska få sin behandling.”

Lena Granath (V)
Lena Granath (V), regionråd. Foto: Peter A Rosén

“Nymålen är viktig”

Centerpartiet i länet har också en tydlig åsikt i frågan.

”Centerpartiet vill att naturunderstödd rehabilitering och medicinsk naturunderstödd terapi, så kallad Grön rehab, likt verksamheten som bedrivs i Nymålen, ska erbjudas i hela länet. Öppenvården på Nymålen är viktig och vi vill att den ska vara fortsatt öppen”, skrev Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för nära vård, primärvård och tandvård, i ett e-postmeddelande till ON.

Emmy Ahlstedt (C) på en pressträff på gården Nymålen, utanför Oskarshamn
Emmy Ahlstedt (C), regionråd. Foto: Peter A Rosén

Vänsterpartiet och Centerpartiet styr Region Kalmar län tillsammans med det största partiet, Socialdemokraterna.

Vilken åsikt har Socialdemokraterna i frågan. Vi ställer frågan till Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

“Detta ansvarsområde ligger hos Lena Granath, som är ansvarig för psykiatrin inom majoriteten. Jag får hänvisa till henne”, skriver han i ett svar.

Jag är intresserad av Socialdemokraternas åsikt i frågan…

“Det finns nog ingen särskild partilinje i frågan. Majoriteten har lämnat sitt svar utifrån det som Lena, som ansvarigt regionråd för frågan, har redovisat”, svarar Mattias Adolfson.

Mattias Adolfson (S), regionråd i Region Kalmar län
Mattias Adolfson (S), regionråd. Foto: Peter A Rosén

Vad är det egentligen som händer med psykiatriverksamheten på lantgården Nymålen, utanför Oskarshamn?

ON ställde ett antal frågor till Annika Ohlin, verksamhetschef för Vuxenpsykiatri Mitt i Region Kalmar län, på måndagen.

Här är frågorna och svaren:

Vilken typ av förändringar ska genomföras på Nymålen?

”Under våren har Region Kalmar län gjort en tillfällig anpassning av personalstyrkan. Till följd av detta har vi, i samråd med Oskarshamns kommun, gett intresseföreningen Bokskogen i uppdrag att anpassa djurhållningen av stora djur”, skriver Annika Ohlin i ett svar via e-post.

Hur mycket pengar sparar regionen på åtgärderna i fråga?

”Det är inte föranlett av några sparåtgärder. Det är en nödvändig åtgärd utifrån befintliga resurser kopplat till den goda vård vi vill upprätthålla.”

Finns det planer på att lägga ned den aktuella verksamheten helt och hållet? Varför i sådana fall?

”Regionen fullföljer det avtal som är skrivet och som gäller fram till årsskiftet 2023/2024.”

Om någon typ av verksamhet kommer att vara kvar, hur kommer den i sådana fall att se ut?

”Det är något som Region Kalmar län och Oskarshamns kommun får ta ställning till i samband med nytt avtal.”

Vilken generell syn har ni på verksamheten på Nymålen?

”Verksamheten har bedrivits under lång tid och den har varit mycket uppskattad av medarbetarna och deltagarna”, svarar Annika Ohlin.

Här är en länk till en namninsamling i Nymålen-frågan.

Foto: Peter A Rosén (överst, griskulting på Nymålen)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS