Debatt: ”Allt för många barn får hål i tänderna”

Debatt: ”Allt för många barn får hål i tänderna”

2022-03-31 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

DEBATT

Alla har vi nog en bild av vilken plåga det kan vara med hål i tänderna – och vet också hur mycket det är värt att slippa karies. Men tyvärr är det fortfarande allt för många barn som får hål i tänderna. I Kalmar län var 78,6 procent av 6-åringarna kariesfria förra året. Den siffran måste höjas.

Därför är jag glad att Mönsterås kommun har fattat beslut om att införa tandborstning i förskolan. Det är en del av ett projekt som heter Goda vanor tillsammans och som har vuxit fram i länet sedan 2017. Idag är runt 50 förskolor anslutna men målet är att ännu fler kommuner och förskolor ska hoppa på och det hoppas jag verkligen blir fallet.

Utöver att hål i tänderna är jobbigt för det enskilda barnet som får det, finns det ytterligare två skäl till att detta projekt är så viktigt.

Det ena är att barn som får hål i tänderna tidigt även får det när de blir äldre. Forskning har visat att treåriga barn med karies har fem gånger högre risk att som femtonåringar få hål i tänderna jämfört med kariesfria treåringar. Goda vanor måste grundläggas tidigt och eftersom de flesta barn går i förskola är det en perfekt miljö att hjälpa barnen med tandborstningen.

Det andra är att hål i tänderna är väldigt ojämlikt fördelat i befolkningen. Forskning har också visat att barn i familjer med svaga socioekonomiska resurser har störst risk för hål i tänderna, framförallt när det gäller barn i förskoleåldern. Barn med utrikes födda föräldrar har mer karies än barn med två svenskfödda föräldrar. Och så vidare.

Jag tycker inte att vi som samhälle ska acceptera sådana skillnader. Visst har föräldrarna ett stort ansvar men när vi har en enkel och effektiv metod som tandborstning i förskolan, som bidrar till att utjämna skillnaderna, så ska vi självklart använda den. Det handlar om barnens hälsa, att de ska få leva ett så friskt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Där är jag stolt över att vi i Mönsterås kommun numera bidrar genom tandborstning i förskolan.

Madeleine Rosenqvist (KD)

Ordförande i Mönsterås Folkhälsoråd och riksdagskandidat

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: