Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Debatt: “Det är 1 500 för många!”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

DEBATTARTIKEL

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta fokus på arbetet med att förhindra självmord.

Varje år tar ungefär 1 500 personer i Sverige sitt liv.

Det är 1500 för många!

Mänskliga tragedier och omfattande lidande följer med i varje dödsfall.

Det är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. 

Under förra mandatperioden arbetade Vänsterpartiet i Region Kalmar län hårt för att få alla kommuner, dåvarande landsting och andra berörda myndigheter och företag att få kunskap och hitta åtgärder tillsammans.

Bland annat togs ett länsövergripande handlingsprogram fram för att förebygga självmord.

“Första län i Sverige”

Som första län i Sverige har Region Kalmar län i samverkan med blåljusverksamheterna tagit fram ett Standardiserat Vårdförlopp för Suicidprevention (SVFSP) samt första hjälpen till psykisk hälsa.

Genom att sprida kunskap men också genom att prata om självmord brett kan vi tillsammans lätta på de tabu och stigma som omgärdar psykisk ohälsa och självmord. 

“Män är överrepresenterade när det gäller självmord i vårt län”

LINDA FLEETWOOD (V)

Män är överrepresenterade när det gäller självmord i vårt län.

Därför har Vänsterpartiet drivit på för att motverka de maskulinitetsnormer som kan vara skadliga.

Maskulinitetsnormen i samhället säger att en man ska vara stark, handlingskraftig och framgångsrik.

Våld mot andra, och ibland även mot sig själv, ses också ibland som en naturlig ingrediens i den normen.

Maskulinitetsnormerna kan därför bidra till mäns känslomässiga begränsningar och deras svagare sociala nätverk.

Män är generellt sämre på att prata om hur de mår och söker exempelvis inte hjälp vid en depression i samma grad som kvinnor.

“Mer utsatta”

Det gör män mer utsatta för genomgripande förändringar som skilsmässor, arbetslöshet och pensionering.

För oss som feministiskt parti är det självklart att det är utifrån detta vi måste dra de folkhälsopolitiska slutsatserna för att komma till rätta med mäns överrepresentation vid självmord.

Det är utifrån detta som samhället måste vidta tidiga åtgärder för att bekämpa de skadliga könsnormer som idag präglar vårt samhälle, inte minst i vårt län.

Regionens jämställdhetsarbete är självklart en viktig del i detta.

Vi vill även uppmärksamma organisationen Suicide Zeros arbete för att förebygga självmord.

De menar att de allra flesta går att rädda.

“Bara tillsammans kan vi förebygga självmord i Kalmar län”

Deras vision är ett samhälle utan självmord.

De menar också att kunskapen för att uppnå visionen finns, men den måste bli allmänt känd och politiker måste satsa pengar på konkreta åtgärder som minskar självmorden. 

Varje självmord är en tragedi.

Vänsterpartiet anser att samhället kan arbeta långt mer förebyggande än vad som görs i dag för att undvika att någon hamnar i den situationen.

Suicidprevention är en samhällsfråga som angår oss alla.

Bara tillsammans kan vi förebygga självmord i Kalmar län.

Linda Fleetwood (V)

Oppositionsråd i Region Kalmar län

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS