Debatt: ”Hitta riskbruk innan det blir missbruk!”

Debatt: ”Hitta riskbruk innan det blir missbruk!”

2020-11-20 0 av Oskarshamns-NyttDEBATTARTIKEL

Hitta riskbruk innan det blir missbruk! 

Över en miljon svenskar har ett så kallat riskbruk av alkohol, spel, sex eller droger och alldeles för få upptäcks innan de har hamnat i ett missbruk eller beroende.

”Fast läkarkontakt”

Vi i Vänsterpartiet vill att våra hälsocentraler ska vara nyckelaktörer för att upptäcka riskbruk så tidigt som möjligt.

Det kan vara avgörande för att det inte ska utvecklas till ett beroende.

En fast läkarkontakt med kontinuitet ger förutsättningar för en förtroendefull relation och ett personcentrerat arbetssätt.

Kontinuiteten är en nyckelfaktor för såväl personkännedom och förtroende som för ett långsiktigt ansvar.

Därför vill vi ge hälsocentralerna i vår region ett tydligt uppdrag att hitta och hjälpa dem som drabbats av riskbruk, oavsett om det gäller spel, sex, alkohol, läkemedel eller narkotika.

”Det är särskilt viktigt att det uppmärksammas hos unga”

LINDA FLEETWOOD (V)

Det är särskilt viktigt att det uppmärksammas hos unga.

Alkoholism är en av våra största folksjukdomar och intar en fjärdeplats i WHO:s rankning avseende orsak till sjukdomsbörda.

I Sverige dör cirka 6 000 personer per år i alkoholrelaterad sjukdom.

Om vårt alkoholmonopol skulle tas bort så är det folkhälsan som är den stora förloraren.

Enligt forskningen är begränsad tillgänglighet, alkoholmonopol och alkoholskatter avgörande för en bra folkhälsa.

”Allvarliga problem”

Större privatimport av alkohol skulle utgöra allvarliga problem för den enskilda individen, dess anhöriga och för samhället i stort. 

Sambandet mellan hög tillgänglighet till alkohol och ökade fall av misshandel, sjukdomar och överdödlighet är känt och välbelagt.

Därför anser vi i Vänsterpartiet att alkoholmonopolet är viktigt och vi tar aktivt ställning mot gårdsförsäljning av öl och vin.

Linda Fleetwood (V) oppositionsråd

Region Kalmar län

FOTO

REGION KALMAR LÄN