Debatt: Kön ska aldrig spela roll i sjukvården

Debatt: Kön ska aldrig spela roll i sjukvården

2020-02-29 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

KALMAR LÄN

För oss socialdemokrater är feminismen och arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor en grundläggande del av vår politiska DNA. Kvinnor och män ska alltid ges samma möjligheter och rättigheter. Så länge minsta orättvisa råder mellan hur män och kvinnor behandlas krävs det en aktiv jämställdhetspolitik.

I Region Kalmar län arbetar vi framför allt för att könet aldrig ska ha någon betydelse när det handlar om tillgången till sjukvård för patienterna eller hur våra medarbetare behandlas.

Exempelvis följer vi noggrant upp den könsuppdelade statistiken som förs för att snabbt kunna åtgärda missförhållanden.

Vi fortsätter arbeta för att heltidsanställningar ska vara norm och glädjande nog ser vi hur andelen heltidsanställda ökar för varje år.

Handlingsplan

Vi har också sett till att alla medarbetare erbjuds grundutbildning i jämställdhetsintegrering och har sjösatt en särskild handlingsplan för att bekämpa våld i nära relationer.

För att skärpa jämställdhetsarbetet ytterligare vill vi bland annat göra följande:

1) Motarbeta osakliga löneskillnader och öka resurserna för att nå jämlika löner.

2) Satsa på att utveckla kollektivtrafiken – som vi vet mest används av kvinnor.

3) Utveckla kvinnosjukvården, genom att exempelvis skärpa arbetet för att minska komplikationer i samband med förlossningar och förbättra eftervården.

Angelica Katsanidou (S)

Yvonne Hagberg (S)

Mattias Adolfson (S)

Peter Wretlund (S)

Regionråd

Angelica Katsanidou (S).
Dela gärna artikeln med dina vänner: