Debatt: ”Yvonne Hagberg (S) ondgör sig över ökningen av privata sjukförsäkringar”

2020-09-04 0 av Oskarshamns-NyttDEBATTARTIKEL

Därför ökar de privata sjukförsäkringarna. Replik på en insändare som skrevs av Yvonne Hagberg (S) i Oskarshamns-Nytt den 21 augusti.

Den som har störst behov av vård ska enligt lag ges företräde till den.

Det är en grundläggande princip.

Den principen ställer ganska höga krav på alla hälso- och sjukvårdspolitiker.

I Region Kalmar län är vård efter behov ett tämligen undanskymt politiskt mål i praktiken.

Även de statliga styrmedlen vi får ta del av saknar en genomsyrning av den principen.

Det är lätt att vård efter behov blir en princip vi hyllar och unisont ställer oss bakom men som tappas bort när politiken ska styra i praktiken.

Regionrådet Yvonne Hagberg (S) ondgör sig över den explosiva ökningen av privata sjukförsäkringar.

Frågan man måste ställa sig är varför de ökar.

Under socialdemokratiskt styre har vårdköerna ökat och vissa av oss menar att det är ett välfärdssvek.

”Fler är oroliga”

Allt fler är oroliga över att inte få vård i tid eller företräde om behovet kräver så.

Problemet är att vi inte har en fullt ut jämlik vård.

Dina förutsättningar att få en god och jämlik vård beror fortfarande på vilken adress du bor på.

Man kan välja, som Yvonne Hagberg (S), att bekämpa och ondgöra sig över symptomen på folks oro och erfarenhet över att inte få vård i tid under ett styre hon själv är en del av.

Eller så väljer man att göra den största striden till en kamp om vårdens kvalitet och tillgänglighet.

Det smått ironiska i sammanhanget är att den organisation som Yvonne Hagberg (S) själv utgör ledningen för, Region Kalmar län, själva erbjuder privata sjukförsäkringar.  

Den dagen man får vård efter behov och i tid så kommer inga privata sjukförsäkringar att behövas.

”Kan göra det igen”

Vårt mål är att återigen arbeta bort vårdköerna.

Vi har gjort det förr och kan göra det igen.

Vi kommer fortsätta målet med att skapa en hälso- och sjukvård med bättre tillgänglighet och kvalitet än vad Socialdemokraterna lyckats åstadkomma. Det är vårt fokus.

Yvonne Hagberg kan fortsätta göra det till sitt mål att bekämpa effekterna av sin egen politik.

Jimmy Loord (KD), Regionråd och gruppledare (bilden)

Jonas Lövgren (M), Regionråd