Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Debattartikel: ”Läsningen är nedslående”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

DEBATTARTIKEL

Sedan flera år tillbaka är det i Sverige möjligt för invånarna att begära folkomröstning i en kommunal fråga, under förutsättning att man samlat namnunderskrifter från minst 10 procent av kommunens röstberättigade.

Kommunfullmäktige får sedan med en tredjedels majoritet besluta om att hålla en sådan folkomröstning.

Detta kallas ”förstärkt folkinitiativ” och är tänkt att utgöra en vital del av den svenska demokratin.

”Långt ifrån säkert”

I en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner, ”Det förstärkta folkinitiativet”, utvärderas reformen och läsningen är nedslående.

När man läser rapporten slås man av hur svårt det i realiteten är för medborgarna att få till stånd en folkomröstning via ett så kallat folkinitiativ.

De allra flesta inlämnade folkinitiativ begravs redan när de når kommunfullmäktige, och i de fall där ett ärende faktiskt blir aktuellt för en folkomröstning är det långt ifrån säkert att kommunpolitikerna respekterar valresultatet.

I endast 39 procent av fallen godkände kommunfullmäktige utgången av en folkomröstning.

”Omständligt”

Idag är det omständligt att uppfylla kraven för att få lämna in ett folkinitiativ.

För att nå upp till 10 procent av de röstberättigade i en kommun måste en namninsamling göras.

Denna är både begränsad i tid och måste ske manuellt.

Även om det redan i 2014 års Demokratiutredning ”Låt flera forma framtiden” föreslogs att instrumentet för namninsamling kunde bli digitaliserat så har inget hänt.

”Värnas och utvecklas”

Vi anser att folkinitiativet måste värnas och utvecklas.

Demokratin mår bättre av att fler får möjlighet att kunna påverka sitt hem och samhälle.

För att uppnå detta föreslår vi bland annat en lösning där staten kan gå in och betala hela eller delar av kostnaden för att genomföra en kommunal folkomröstning som uppstått till följd av ett folkinitiativ.

Vi vill också sänka gränsen för hur stor andel av de röstberättigade i en kommun som behöver underteckna ett initiativ för att det skall tas upp i fullmäktige.

”Minskar spänningarna”

Vi anser även att tekniska lösningar för att möjliggöra digitala namninsamlingar ska tas fram, och föreslår därför att regeringen får i uppdrag att utreda hur en nationell demokratiportal på internet kan öppnas för att enkelt kunna samordna inlämnandet av förslag till folkomröstningar och insamlingen av underskrifter till folkinitiativen.

En vitaliserad demokrati minskar spänningarna i samhället och uppmuntrar till socialt engagemang.

Folkomröstningar är också ett utmärkt verktyg för att öka det folkliga inflytandet.

Därför behöver vi främja intresset och underlätta det demokratiska deltagandet genom folkinitiativen.

Fredrik Lindahl (SD), riksdagsledamot

Staffan Eklöf (SD), riksdagsledamot

Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Mattias Bäckström Johansson (SD9. ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN
Martin Kirchberg. ARKIVFOTO: PIERRE STJERNFELDT
Fredrik Lindahl (SD). FOTO: SVERIGES RIKSDAG
Staffan Eklöf (SD). FOTO: SVERIGES RIKSDAG

FOTO (ÖVERSTA BILDEN)

FREEPIK

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS