Debattinlägg från Mattias Bäckström Johansson (SD): ”Direkta felaktigheter”

2020-09-02 0 av Oskarshamns-NyttDEBATT

I en krönika av Conny Blomander, i Oskarshamns-Nytt, förs det, medvetet eller omedvetet, fram direkta felaktigheter kring Sverigedemokraternas satsningar på välfärden.

Faktum är att i den senaste skuggbudgeten som vi lade i riksdagen återfinns satsningar på assistansersättningen och återställning av LSS med ökade anslag om 2,9 miljarder kronor under budgetperioden och avsevärt höjda statsbidrag till kommunsektorn, med årliga höjningar om 5 miljarder kronor.

I början av året drev Sverigedemokraterna, tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, igenom en tilläggsbudget i riksdagen som innehöll satsningar på 7,5 miljarder kronor mer till kommunerna och välfärden. Då det var uppenbart att Socialdemokraterna och Miljöpartiet med övriga JÖKar (Centerpartiet och Liberalerna) inte prioriterat behoven inom välfärden.

Välfärden ska sträcka sig genom livets alla skeenden och våra äldre förtjänar att känna sig trygga och förstådda i sin vardag. Allt annat vore ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Då kan man inte heller betrakta det arbetet inom äldreomsorgen som ett ”enkelt” jobb med alltför oskäliga villkor.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Riksdagsledamot